Üreticilere Yönelik Hedeflerimiz

Sorumluluklarımız

Üretenlerin yaşamlarını zenginleştirmeye kararlıyız. Kaynakları korurken ve toprağı güçlendirirken çiftçilerin geçim kaynaklarını ve operasyonlarını iyileştirmek için hedefler belirledik. 10 yıllık sorumluluklarımız, verim istikrarını artırmak, girdileri en iyi şekilde kullanmak ve iklim dayanıklılığını artırmak için araçlar ve eğitimler sağlayacak.

 

2030 Hedeflerimiz

Üreticilere Eğitim Verme

2030 yılına kadar 25 milyon üreticiye toprak sağlığı, besin ve su yönetimi ile verimlilik uygulamaları hakkında eğitimler vereceğiz.

Çiftçilerle güncel gelişmeler ve teknolojiler hakkındaki bilgileri paylaşma şeklimizi genişletiyoruz.

 

Küçük Toprak Sahibi Üreticilerin Yaşamlarını Zenginleştirme

2030 yılına kadar 500 milyon küçük ölçekli üreticinin verimliliğini, gelirini ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını artıracağız.

Asya ve sahra altı Afrika'daki gıda talebinin yaklaşık %80’i küçük ölçekli üreticiler tarafından üretilmektedir. Onlara gerekli araçlara, çözümlere ve tarımsal desteğe erişim sağlama konusunda kararlıyız.

Verimi Artırırken Sera Gazı Emisyonlarını Azaltacağız

Üreticilerin ürün yetiştirme sistemi sayesinde sera gazı emisyonlarını yüzde 20 azaltırken, verimliliklerini 2020 yılına kıyasla %20 oranında artırmalarını sağlayacağız.

 

Dünyamızı korurken verimliliği artırmak için en iyi uygulamaları ve yenilikleri sunuyoruz.

 

Üreticiler; durmaksızın daha yüksek verim, dayanıklılık ve talep için çabalarken, sürekli değişen bir çevre ile ilk karşı karşıya gelenlerdir. Önceliğimiz üreticinin başarısı. Çünkü üreticiler geliştikçe, dünyamız gelişir.

Üreticilere yönelik hedeflerimize buradan ulaşabilirsiniz.