Operasyonlarımıza Yönelik Hedeflerimiz

Sözümüz

Operasyonlarımızın sürdürülebilirliğini ve çiftçilere sunduğumuz çözümleri artırmaya kararlıyız. 10 yıllık kararlarımız arasında; sürdürülebilir yenilikler yapmak, iklim stratejisi oluşturmak, sadece sürdürülebilir ambalaj kullanımı ve tesislerimizin sürdürülebilirilik çabalarını artırmak yer alıyor.

2030 Hedeflerimiz

Yeni Ürünler için Sürdürülebilirlik Kriterlerini Gerekli Kılmak

Her yeni Corteva Agriscience ürünü 2025 yılına kadar sürdürülebilirlik kriterlerimizi karşılayacak.

Tarım sistemimizdeki dönüşüm ve yenilik, gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için hayati öneme sahip. Bu nedenle geliştirdiğimiz her yeni ürün konsepti, hayata geçirilmeden önce sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayacak.


Sera Gazı Emisyonlarımızı Düzenleyeceğiz

1 Haziran 2021'e kadar uygun düşüş hedefleri de dahil olmak üzere; bir, iki ve üç emisyon kapsamları için iklim stratejimizi belirleyeceğiz.

Yenilenebilir ve verimli enerji fırsatlarına odaklanarak ve 10 yıllık emisyon azaltma planı oluşturarak; iklim değişikliğini azaltma çabalarına öncülük edebiliriz.

Kapsam bir emisyonları, şirketin sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan meydana gelir. Kapsam iki sera gazı emisyonları, şirket tarafından tüketilen elektrik satınalımından kaynaklanan enerji dolaylı emisyonlarını açıklamaktadır. Kapsam üç emisyonları, şirketin faaliyetlerinin bir sonucudur, ancak şirkete ait olmayan veya şirket tarafından kontrol edilmeyen kaynaklardan oluşur. Emisyon standartları hakkında daha fazla bilgi için: https://ghgprotocol.org/.

 

Sadece Sürdürülebilir Ambalaj Kullanacağız

Tüm ambalajlar 2030'a kadar yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olacak.

Sürdürülebilir ambalajlama genel plastik kullanımını ve atığı azaltır. Tüm ambalajların yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini sağlayan yeni yöntemler ve teknolojiler geliştiriyoruz.

Tesislerimizin Sürdürülebilirlik Çabalarını Artıracağız

Atık azaltma, su tasarrufu ve gelişmiş biyoçeşitlilik sayesinde her Corteva Agriscience tesisini daha sürdürlebilir bir şekilde işleteceğiz.

 Tüm tohum operasyonlarımız için sıfır atık depolama sahası statüsünde çalışacağızz ve yüksek stres altındaki bölgelerde su tasarrufu yapacağız. Ayrıca tüm Corteva tesislerinde ve araştırma alanlarında en iyi biyoçeşitlilik uygulamalarını kullanacağız.

 

Her zaman doğru olanı yapıyoruz, yüksek etik standartları koruyarak güvenli ve şeffaf bir şekilde çalışıyoruz.

 

Corteva Temel Değerleri

Operasyonlarımıza yönelik hedeflere buradan ulaşabilirsiniz