Topluma Yönelik Hedeflerimiz

Sözümüz

Yaşadığımız ve çalıştığımız yerdeki müşterileri ve meslektaşlarımızı kalkındırarak tarım topluluklarının gelişmesine yardımcı oluyoruz. Gıda sistemi ve daha geniş tarım toplululuklarında insanları desteklemeye ve korumaya kararlıyız.

2030 Hedeflerimiz

Çalışanlarımızı Güvende Tutacağız

Tesislerimizde ve tarım alanlarında çalışanların sağlığını koruyacağız ve güvenliğini sağlayacağız.

Tarım dünyadaki en tehlikeli endüstriler arasında yer almaktadır. Üreticileri desteklemek için, tarım iş gücünü güvenli ve sağlıklı tuttuğumuzdan emin olmalıyız.

Kadınları Güçlendireceğiz, Gençlere İmkan Sağlayacağız ve Topluluklarla Bağlantıda Olacağız

 

2030 yılına kadar kurumsal çalışmalarımızın olduğu tüm küresel topluluklarda ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde kadınları güçlendireceğiz, gençlere imkan sağlayacağız ve topluluklarla bağlantıda olacağız.

Tarım topluluğunun ekonomik fırsatlardan ve herkes için sosyal içermeden faydalandığına inanıyoruz.

Corteva Grows programı ile yerel sosyal yardımları dünya çapında olacak şekilde genişletiyoruz.

 

Gönüllü Bir Milyon Saat

2030 yılına kadar dünya genelinde insanları ve toplulukları desteklemek için Corteva 1 milyon çalışan saati gönüllü olacak.

20.000'den fazla çalışanımız, başkalarına ve daha geniş tarım topluluklarına yardım etmek amacıyla iyilik için etkili bir güç olabilir. Corteva Grows programı ile daha fazla yerel gönüllü fırsatları sunacağız.

Tedarik Zinciri Şeffaflığını Artırma

Üreticilerin tarım pazarında, gıda sisteminde ve topluluklarda şeffaflık yoluyla ek değer yaratmalarını sağlayan dijital araçlar geliştirerek, üreticilerden tüketicilere tedarik zinciri şeffaflığını artıracağız.

Şeffaflık sürdürülebilirlik için kritik öneme sahiptir. Tüketiciler ve paydaşlar her zamankinden daha çok gıdanın nasıl yetiştirildiğini bilmek istiyor. Dijital araçlarla, üreticilerin açıkça bilgileri takip etmelerine ve paylaşmalarına yardımcı olacağız.

 

“Çiftçilerin hikayelerini anlatmasına yardımcı olan dijital araçlar - mahsullerini nasıl yetiştirdikleri, topraklarını nasıl yönettikleri - tarımı tüketicilere ve dünyadaki topluluklara bağlamak için gereklidir.”

 

- Sid Gorham, Genel Müdür, Corteva Agriscience Dijital İş Platformu

Topluluklara yönelik hedeflerimize buradan ulaşabilirsiniz.