Kullanım Koşulları

Revize Edildi 18.10.2019

Hoş geldiniz. DowDuPont, bu web sitesini size aşağıdaki hükümlere ve koşullara ("Koşullar") göre sunar. Koşullar, www.dow-dupont.com ("Site") adresinde bulunan bu web sitesine uygulanır. Site (içeriği, tasarımı, yapısı ve görünümü) DowDuPont, Inc.'nin mülkiyetindedir ve telif hakkıyla, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet ve haksız rekabet yasalarıyla koruma altındadır. Siteyi kullandığınızda bu Koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız Siteyi kullanmayı bırakın. Bu Koşullarla ilgili sorularınız varsa lütfen DowDuPontile iletişime geçin.

Gizlilik

Bu Sitenin kullanımı aynı zamanda buraya atıf yapılarak eklenen DuPont'un Gizlilik Bildirimine ve Dow'un Gizlilik Bildirimine tabidir. Aynı zamanda bilgilerin internet üzerinden paylaşılmasının hiçbir zaman tamamen gizli veya güvenli bir yöntem olmadığını ve Siteden gönderdiğiniz veya aldığınız bilgilerin, belirli bir aktarım şeklinin şifrelendiğine dair bir bilgi mevcut olsa bile başkalarının müdahalesine açık olabileceğini kabul etmektesiniz.

Kullanım Koşulları Revizyonları

DowDuPont bu Koşulları bu gönderiyi güncelleyerek istediği zaman revize edebilir. Bu değişikliklerin ardından Siteyi kullanmaya devam ederseniz revize edilen Koşulları kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

Genel Kullanım Kısıtlamaları

DowDuPont, Dow, DuPont veya DowDuPont'a, Dow'a ya da DuPont'a haklar veren üçüncü taraflar, DowDuPont'un, Dow'un, DuPont'un veya söz konusu üçüncü tarafların telif haklarına tabi eserleri olan bu sitedeki materyallerle ilgili her türlü sahiplik, iyelik ve çıkar haklarının sahibidir. DowDuPont, materyalleri sadece kendi kişisel bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda ve yalnızca bu Siteyle etkileşim amaçlarınız doğrultusunda kullanmanız ve sergilemeniz kaydıyla size sınırlı, kişisel, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermektedir. Burada belirtilen durumlar dışında bu Sitedeki materyalleri kopyalama, indirme, görüntüleme, gerçekleştirme, çoğaltma, dağıtma, değiştirme, düzeltme, farklılaştırma ya da geliştirme hakkına hiçbir şekilde sahip değilsiniz. Bu Koşullardan herhangi birini ihlal ettiğiniz takdirde bu sınırlı lisans, size bilgilendirme yapılmaksızın kendiliğinden feshedilir. Fesihten sonra indirdiğiniz ve yazdırdığınız tüm materyalleri hemen silmeli ve yok etmelisiniz. Bu Siteyle ya da bu Sitedeki materyallerle ilgili hiçbir hakka, sahipliğe ya da çıkara (ve telif hakkı, ticari marka ya da diğer fikri mülkiyet hakkına) sahip değilsiniz.

Bu Siteyi ya da bu Siteden, başka bir sunucudan ya da internet tabanlı cihazdan erişilebilen ya da buralarda yer alan materyalleri DowDuPont'un önceden yazılı izni olmadan "şekillendirmemeyi" veya "yansıtmamayı" kabul etmektesiniz. Aynı zamanda, bu Sitenin herhangi bir bölümüne ya da bu Sitedeki materyallere erişmek, bunları kopyalamak ya da izlemek için, bu Sitenin gezinti yapısını çoğaltmak ya da bozmak için veya bu Sitedeki materyalleri DowDuPont tarafından belirtilen ve bu Site aracılığıyla size sunulandan farklı bir amaçla elde etmek için hiçbir "sayfa kazıma" veya başka bir otomatik cihaz, algoritma veya program ya da buna benzer bir manuel süreci kullanmamayı kabul etmektesiniz.

Aşağıdakileri yapamazsınız:

1.      erişim sağlamak için bilgisayar korsanlığı, parola madenciliği ya da başka bir meşru olmayan yöntem girişiminde bulunmak,

2.      aşağıdakilerin açığını test etmek, taramak ya da incelemek veya

3.      bu Sitenin başka bir kullanıcısı, bu Sitedeki herhangi bir özellik ya da içerik veya başka bir Dow veya DuPont sistemi, ağı ya da sunucusu hakkındaki bilgileri takip etmek, takip etmeyi denemek, tersten okumak ya da açığa çıkarmak.

Bu Siteyi, kanuna aykırı olan ya da bu Koşulları ihlal eden bir amaçla ya da yasa dışı olan veya DowDuPont'un, Dow'un, DuPont'un ya da başkalarının haklarını ihlal eden bir faaliyette bulunmak maksadıyla kullanamazsınız.

DowDuPont, Dow veya DuPont Sitedeki paylaşımlarınızı veya diğer faaliyetlerinizi rutin olarak izlememektedir, ancak bu hakkını da saklı tutmaktadır. Ancak DowDuPont, Sitenin veya Hizmetlerinin kötüye kullanıldığını fark ederse DowDuPont, Dow veya DuPont, kendi takdirine göre istediği uygun adımları atarak bu duruma müdahale eder. DowDuPont'un, Dow'un veya DuPont'un yasa dışı sayılabilecek fiilleri ve bu yöndeki bir davranışla ilgili aldığı her türlü ihbarı emniyet birimlerine bildirme hakkının olacağını kabul etmektesiniz. Talep edilmesi halinde, internet üzerinde yasa dışı olduğu iddia edilen her türlü faaliyeti soruşturmak üzere emniyet kurumlarıyla tam olarak iş birliği yapacağız.

Uygunluk

Dow ve DuPont, dünya genelindeki belirli bölgelere ürünleri, hizmetleri, içerikleri ve diğer çeşitli işlevleri (toplu halde "Hizmetler" olarak anılır) sunan farklı web sitelerine sahiptir. Bir bölgede sunulan Hizmetler, uygunluk, yerel veya bölgesel yasalar, hukuki statü, gönderim ve diğer durumlar nedeniyle diğer bölgelerdeki Hizmetlerden farklılık gösterebilir. DowDuPont, Dow ve DuPont, bir bölgedeki kullanıcının farklı bir bölgede Hizmetleri alabileceğine dair hiçbir şekilde teminat veya beyan vermez ve DowDuPont, Dow veya DuPont, şayet bir kullanıcı farklı bir bölgedeki bir site üzerinden sunulan Hizmetleri sipariş etmeye çalışırsa bu kullanıcının siparişini iptal edebilir ya da kullanıcıyı kendi bölgesinin sitesine yönlendirebilir.

DowDuPont'un, Dow'un veya DuPont'un internet üzerinde yayınladığı bilgiler, bölgenizde açıklanmamış veya uygun olmayan ürünlere, programlara ve hizmetlere yapılan referansları ya da çapraz referansları içerebilir. Bu referanslar, şirketin bu ürünleri, programları veya hizmetleri sizin bölgenizde duyurmayı amaçladığı anlamına gelmez. Size sunulmuş olabilecek ürünler, programlar ve hizmetler hakkında bilgi almak için yerel Dow veya DuPont irtibat görevlisine danışın.

Bağlantılar

DowDuPont'tan Üçüncü Taraf Web Sitelerine

Bu Site, DowDuPont'un denetiminde veya sahipliğinde olmayan internet üzerindeki diğer sitelere giden bağlantıları içerebilir. Bu bağlantılar, DowDuPont'un, Dow'un veya DuPont'un bu siteleri onayladığı anlamına gelmez. DowDuPont'un bu bağlantıları size sadece kolaylık olması amacıyla sunduğunu kabul etmektesiniz ve ayrıca, DowDuPont'un, Dow'un ve DuPont'un size bağlantısı verilen bu sitelerde yer alan içerikten veya bağlantılardan sorumlu olmadığını da kabul etmektesiniz. Aynı zamanda DowDuPont'un, Dow'un veya DuPont'un böyle bir sitenin sahibi ya da işleticisi ile aranızdaki yazışmalar, promosyonlar veya alışverişler ile ilgili hiçbir sorumluluğunun, yükümlülüğünün veya mesuliyetinin olmadığını da kabul etmektesiniz.

Üçüncü Taraf Web Sitelerinden DowDuPont'a

·         Bu web sitesindeki herhangi bir sayfa ya da materyal ile ilgili çerçeve ya da sınır ortamı oluşturamazsınız ya da bu web sitesindeki içeriklerin görsel sunumunu veya görünümünü değiştirecek şekilde farklı teknikleri kullanamazsınız;

· Dow veya DuPont ürünlerini ya da hizmetlerini rakip ürünlerle veya hizmetlerle karşılaştıramazsınız;

·  Bu web sitesindeki materyalleri veya DowDuPont, Dow veya DuPont logosunu veya ticari markasını kopyalayamazsınız;

·  DowDuPont ile olan ilişkinizi yanlış tanıtamazsınız;

·  DowDuPont'un, bağlantı veren tarafı, bağlantı veren tarafın web sitesini veya bağlantı veren tarafın hizmet ya da ürün sunumlarını onayladığını veya desteklediğini hiçbir şekilde ima edemezsiniz;

·  DowDuPont ile ilgili yanlış veya yanıltıcı izlenim bırakamazsınız ya da DowDuPont adı ve ticari markalarıyla ilişkili iyi niyete zarar veremezsiniz;

·   Bağlantı verilen sitede istismar edici, tehdit edici, taciz edici, küfür ya da saldırgan, aşırı şiddet içeren ya da yürürlükteki bir yasayı ihlal eden veya başkalarını bu yönde teşvik eden nitelikte bir içerik bulunmaz ve

·  Bağlantı verilen sitede, müstehcen, pornografik ya da cinsel içerikli olduğu anlaşılabilecek hiçbir içerik bulunmaz.

Bu web sitesine bağlantı verme izninin bir koşulu olarak, bağlantı veren taraf, DowDuPont'un istediği zaman ve kendi takdirine göre bu web sitesine bağlantı verme iznini geri alabileceğini kabul eder. Böyle bir durumda bağlantı veren taraf, bu web sitesine verilen tüm bağlantıları derhal kaldırmayı kabul eder.

Bağlantı veren taraf bu web sitesine bağlantı vererek, DowDuPont Inc'yi, Dow Chemical Company'yi ve E.I. du Pont de Nemours and Company'yi ve bunların görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, iştiraklerini, aracılarını, lisans sahiplerini ve iş ortaklarını savunmayı, tazmin etmeyi ve böyle bir bağlantıdan doğacak avukatlık giderleri ve savunma masrafları dahil olmak üzere her türlü kayba, masrafa, zarara, sorumluluğa ve harcamaya karşı zarar görmesini engeller. DowDuPont, Dow ve DuPont böyle bir bağlantının verilmesi veya kullanılmasıyla ilgili dolaylı, emsal niteliğinde, arızi, cezai, özel veya sonuçları olan hasarlarla ilgili hiçbir şekilde sorumlu değildir ve bu bağlantılarla alakalı açık ya da örtülü hiçbir beyanda bulunmaz.

Sorumluluk Reddi

Bu Siteyi kullanmanızla ilgili tüm riskler size aittir. Bu Sitede, Sitedeki materyallerin kalitesini etkileyebilecek yanlışlıklar veya hatalar bulunabilir. Materyaller, tamamen veya kısmen DowDuPont tarafından bağımsız olarak teyit edilmemiş ya da tasdik edilmemiştir. DowDuPont, materyallerin doğruluğunu veya zamana uygunluğunu garanti etmez. DowDuPont, Dow veya DuPont, kendileri tarafından ya da üçüncü taraflarca sunulmuş olsun ya da olmasın materyallerdeki hatalarla ya da eksikliklerle ilgili hiçbir şekilde sorumlu değildir.

BU SİTE, HİÇBİR GARANTİ VERİLMEDEN SİZE "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT HALİYLE" SUNULMUŞTUR. DOWDUPONT, DOW VEYA DUPONT KENDİLERİ ADINA VE BU WEB SİTESİNE MATERYAL, HİZMET VEYA İÇERİK SAĞLAYAN ÜÇÜNCÜ BİR TARAF ADINA, SİTEDE BULUNAN MATERYALLERİN, BİLGİLERİN, ÜRÜNLERİN YA DA HİZMETLERİN KALİTESİ, UYGUNLUĞU, DOĞRULUĞU, GERÇEKLİĞİ YA DA BÜTÜNLÜĞÜ İLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEKİLDE BEYANDA YA DA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. SATIŞA UYGUNLUK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARINI İHLAL ETMEME GİBİ ÖRTÜLÜ GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK, ÖRTÜLÜ, MEŞRU HER TÜRLÜ KOŞULLARDAN, BEYANLARDAN VE GARANTİLERDEN BURADA FERAGAT EDİLİR. DOWDUPONT, DOW VEYA DUPONT, DUPONT DAHA ÖNCEDEN ZARAR VE ZİYAN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE SİTEYİ KULLANMANIZLA VEYA KULLANAMAMANIZLA İLGİLİ OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE BU SİTEDEN DOĞAN YA DA BU SİTEYLE BAĞLANTILI HER TÜRLÜ DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUÇLARI OLAN YA DA CEZAİ HASARLARA KARŞI SİZE KARŞI YA DA ÜÇÜNCÜ BİR TARAFA KARŞI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

AB vatandaşları için istisna: AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞIYSANIZ DOWDUPONT, İHMALDEN KAYNAKLI ÖLÜM VEYA YARALANMALARLA İLGİLİ SORUMLULUĞU MUAF TUTMAZ YA DA SINIRLANDIRMAZ.

Yanlışlıklar veya Hatalar

Bu Sitede yer alan ürün açıklamaları, görselleri ve diğer ifadeleri yanlışlıkları ve hataları içerebilir. DowDuPont, Dow veya DuPont, bu tür bilgilerin doğruluğu ya da bütünlüğü ile ilgili hiçbir garantide veya beyanda bulunmaz.

Yerel Yasalar; İhracat Denetimi

DowDuPont, Dow ve DuPont ile birlikte bu Siteyi Amerika Birleşik Devletleri'nden kontrol eder ve işletir. Bu Sitede yer alan materyaller ve Hizmetler, tüm yönlerden Amerika Birleşik Devletleri'nin yasalarına ve yönetmeliklerine tabidir ve muhtelif zamanlarda ABD İhracat Denetimi Yönetmelikleri ve ABD Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret İdaresi veya İhracat Lisanslama Dairesinin yayınladığı her türlü müteakip mevzuat ve yönetmelikler dahil olmak üzere yurt dışında teknoloji ve ürün lisansına tabidir. Bu materyallerin Amerika Birleşik Devletleri yasalarına aykırı şekilde saptırılması yasaktır. Sitenin kullanımıyla elde edilen materyaller veya bilgiler, yasaklanmış veya ambargo uygulanmış ülkelere veya bunların vatandaşları için doğrudan veya dolaylı olarak alınamaz, gönderilemez, devredilemez ya da yeniden ihraç edilemez veya bunlar, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bu doğrultudaki açıkça izni olmadığı sürece nükleer faaliyetler, kimyasal ya da biyolojik silahlar veya füze projeleri için kullanılamaz. Tüm Amerika Birleşik Devletleri ihracat yasalarına harfiyen uyacaksınız ve gereken durumlarda ihracat ya da yeniden ihracat için lisans alma sorumluluğunu tek başınıza üstleneceksiniz.

Bu Siteyi Amerika Birleşik Devletleri'nin dışından kullanıyorsanız yerel ihracat ve ithalat yönetmelikleri dahil olmak üzere geçerli yerel yasalara da uymaktan sorumlusunuz.

Ticari Markalar

DowDuPont logosu, Dow Diamond logosu, DuPont Oval logosu, DuPont, The miracles of science ve veya ®ile işaretli tüm ürünler, DowDuPont Inc.'nin veya iştiraklerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. DowDuPont, Dow ve DuPont ticari markaları, uygun olduğu üzere bir DowDuPont, Dow veya DuPont ürünü ya da hizmeti olmayan bir ürünle ya da hizmetle bağlantılı olarak kullanılamaz.

İstenmemiş Fikirler

Görüşlere ve tavsiyelere her zaman önem vermemize rağmen tarafımıza gönderilen bir görüşün ya da tavsiyenin, yayınlar ya da kendi personelimizin çalışmaları gibi olmak üzere sıklıkla diğer kaynaklarda da bulunduğunu sıklıkla fark ettik. Bu durum, görüşün veya tavsiyenin kaynağına ilişkin karmaşaya neden olabilir. Bu nedenle sadece patentli icatların tarafımıza açıklanmasını tercih ediyoruz. Görüşlerinizi yine de bize gönderirseniz ve bir gönderimle ilgili olarak bize söylediklerinizden ya da yazdıklarınızdan bağımsız olarak, DowDuPont ya da bir iştirak, bir gönderimi kapsayan ayrı bir yazılı sözleşme imzalamadığı sürece, yeni ürünler ya da teknolojiler ile ilgili fikirler, mevcut ürünlerdeki ya da teknolojilerdeki, süreçlerdeki, materyallerdeki, pazarlama veya promosyon planlarındaki ya da yeni ürün adlarındaki iyileştirmeler veya geliştirmeler dahil olmak üzere DowDuPont'a ya da iştiraklerine yapılacak tüm gönderimler, aşağıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde yapılacaktır:

·   DowDuPont ve iştirakleri, gönderimi gizli tutma ya da gizlilik esasına göre alma yükümlülüğü altında olmayacaktır;

·   DowDuPont ve iştirakleri, gönderimi gözden geçirme ya da göndericiye yanıt vermek yükümlülüğü altında olmayacaktır;

·  Gönderimle ilgili her türlü fikri mülkiyet koruması sadece patent veya telif hakkı korumasına bağlı olacaktır;

·  DowDuPont ve iştirakleri, varsa gönderim için ne tür bir ödemenin yapılacağı konusunda tek karar mercisi olacaktır;

Gönderici, gönderimi yapma konusunda yetkili olduğuna ve gönderimin, göndericinin mevcut ya da eski bir işverene veya başka bir tarafa karşı olan yükümlülüğünü ihlal etmediğine dair taahhütte bulunur.

Ürün ve Site Yorumları

DowDuPont, yukarıdaki paragraf ile tutarlı olduğu sürece bu Siteyle ve Dow'un ve DuPont'un mevcut ürünleriyle ilgili yorumlarınızı bekler. Bu Site hakkında yorumlarınızı veya diğer belirtilen yerleri sağlayabilirsiniz. Sağladığınız tüm yorumlar gizliliğe tabi değildir ve DowDuPont, Dow ve DuPont bunları kısıtlama olmaksızın kullanabilir.

Geçerli Yasa

Yerel yasanın zorunlu olarak uygulanması hariç olmak üzere bu Koşullarla ilgili her türlü fiil, herhangi bir bölgedeki yasa hükümlerinin seçilmesine ya da çatışmasına bakılmaksızın Amerika Birleşik Devletleri, Delaware Eyaleti'nin yasalarına tabi olacaktır. Bu Koşullardan ve/veya Sitenin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü ihtilafın çözümünde Delaware Eyaleti'nde bulunan mahkemelerin yargı yetkisine tabi olmayı kabul etmektesiniz.

İzin Verilmeyen Eylemler

Bu Siteye yapılan gönderimler ya da bu sitede yer alan materyallerin izinsiz kullanımı, telif hakkı yasalarını, ticari marka yasalarını, gizlilik ve alenilik yasalarını, belirli iletişim kanunlarını ve yönetmeliklerini ve diğer ilgili yasaları ve yönetmelikleri ihlal edebilir. Kendi eylemlerinizden ya da kullanıcı adınızı ve/veya parolanızı kullanan kişilerin eylemlerinden sadece siz sorumlusunuz.Bu doğrultuda, sizin siteyi kullanmanızın ya da sizin kullanıcı adınızı ve/veya parolanızı kullanan başka bir kişinin (paylaşım alanlarına katılım veya gönderimleriniz dahil olmak üzere) yürürlükteki bir yasayı veya yönetmeliği ya da üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmesiyle ilgili her türlü hak talebiyle alakalı, bunlardan doğan ya da bu durumun önüne geçmek amacıyla oluşan her türlü zarar ve ziyana, masraflara, hasarlara, yükümlülüklere ve harcamalara karşı DowDuPont'u, Dow'u ve DuPont'u ve bunların görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, aracılarını, lisans sahiplerini ve iş ortaklarını savunacaksınız, tazmin edeceksiniz ve bu kişilerin zarar görmesini engelleyeceksiniz.