Isoclast Active

IMG_midseason-soybean-leaves-1_beauty_1-1

Zararlıları Yepyeni Bir Şekilde Hedefleme

 

 

Marketlerin sebze meyve reyonlarında, müşterilerin oldukça sıkı bir kalite kontrolü yaptıklarını, sepetlerine eklemeden önce her ürünü dikkatlice gözden geçirdiklerini görürsünüz. Genellikle bu konuda seçici olabiliyoruz çünkü elimizdeki meyve ve sebzelerin birçoğu çok kaliteli. İyi görünen tek bir marulu değil, bir dizi seçenek arasından en iyisini arıyoruz. Bu seçici olma yeteneği, kalite konusunda belki de tüketicilerden bile daha hassas olan üreticiler tarafından sağlanan bir lüks. Bu kaliteye yönelik en büyük tehditlerden biri, üreticilern mahsullerini korumak için sürekli kontrol etmek zorunda oldukları yıkıcı zararlılardır.

 

Her yıl potansiyel gıda üretiminin %40'ı zararlı böcekler yüzünden kaybedilmektedir.1 Özsuyu ile beslenen zararlılar özellikle hasar verici olabilmekte, bitki hastalıklarını bulaştırmakta, mahsul kalitesini etkileyen bal özü depolayarak bitkileri güçsüz bırakmaktadır. Yaprak bitleri gibi bu türdeki zararlıları kontrol etmek oldukça zordur. Zararlı istilaları hızla kök salabilir ve tüm hasadı mahvedebilir. Bu zorluğa ek olarak, bitki özsuyuyla beslenen birçok zararlı, eski zararlı kontrol çözümlerine karşı dayanıklılık geliştirmiş ve üreticilere gıdalarımızı korumak için daha az seçenek bırakmıştır.

 

Isoclast aktif, hedef olmayan organizmalara ve çevreye maruziyeti azaltırken, belirli özsularla beslenen zararlıları benzersiz bir şekilde hedefleyerek üreticilere zararlı kontrolü için etkili ve daha gelişmiş bir seçenek sunar. Üreticiler daha az aktif madde kullanabilir ve daha az sıklıkta uygulama yapabilir. Isoclast hızlı bir şekilde parçalandığı için, alternatiflerine kıyasla olumlu bir çevresel profile sahiptir.

Farklı Bir Seçenek

 

Isoclast aktif (sulfoxaflor) hedef zararlılar üzerinde farklı bir şekilde çalışır. Yeni kimyasal yapısı ve metabolizması nedeniyle Isoclast, İnsektisit Direnci Eylem Komitesi veya IRAC kapsamında Grup 4C etki şekline sahip sülfoksimin insektisit sınıfının tek üyesini temsil etmektedir.2 Isoclast bir neonikotinoid değildir. Neonikotinoidlerle aynı zararlıların birçoğuna karşı etkili olmasına rağmen karbamatlar, piretroidler ve organofosfatlar gibi eski insektisitlerden farklı çalışır. Kimyasal yapısının bir sonucu olarak, Isoclast çevrede hızla parçalanır ve sadece birkaç gün içinde düşük toksisiteli bileşenlere dönüşür.

Sürdürülebilirliği Desteklemek

 

Isoclast aktif ile üreticiler tarlalarında daha az aktif madde kullanabilir, daha az sıklıkta uygulama yapabilir ve diğer çözümlerde görülen dayanıklılık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Çok özel bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır ve hedef olmayan türler ile çevre için daha az risk oluşturmak üzere uygulamadan sonra hızla parçalanır. Üreticilerin Isoclast gibi yeni seçeneklere ihtiyacı vardır çünkü bitki özsuyuyla beslenen zararlılar için bazı eski insektisitler giderek etkisiz hale gelirken, diğerleri çevresel profilleri de dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı kullanımdan kaldırılmaktadır.

Kanıtlanmış Profil

 

Bilim insanları Isoclast aktifi pazara sunmadan önce, o zamanki yasal gerekliliklerin ötesine geçerek kapsamlı bir şekilde incelemelerde bulundu. Çalışmalar bugün de devam etmekte olup, masuller ve çevre için beklenilen performansı göstermektedir. Etikete uygun olarak kullanıldığında, Isoclast bal arıları ve diğer tozlayıcılar için düşük risk oluşturur. Yaklaşık 100 ülkede kullanımı onaylanmıştır ve milyonlarca hektar üründe kullanılmıştır.

 Denemelerden alınan bu karşılaştırma fotoğrafları, Isoclast'ın mahsulleri zararlılardan nasıl koruduğunu göstermektedir.

 
 
These comparison photos from field trials show how Isoclast protects produce from insect damage.
 

Isoclast Aktifi Benzersiz Kılan Nedir?

Bu benzersiz etkili insektisitin üreticilerin pazara daha fazla ve daha iyi ürün sunmasına nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla ayrıntı için Isoclast Teknik Bültenini indirin.

Önemli zararlılara karşı özel etki

IMG-AdobeStock_310198165

Isoclast aktif (sulfoxaflor) belirli zararlılara karşı özel bir şekilde çalışır. Isoclast zararlınıın sinir sistemlerinde benzersiz bir etkileşimi tetikler ve hedef zararlılar tarafından diğer insektisitlerden farklı şekilde metabolize edilir. İnsektisit Direnci Eylem Komitesi, sulfoxaflor'u yeni bir alt grup olan Grup 4C'ye yerleştirerek bu benzersizliği kabul etmiştir. Bu farklı etki şekli ile Isoclast neonikotinoidler, karbamatlar, piretroidler ve organofosfatlar gibi eski çözümlere karşı artan direnç gösteren zararlıları kontrol eder. Isoclast sadece belirli zararlıları hedef alarak tozlayıcılar ve diğer zararlıları avlayan böcekler gibi faydalı organizmalar üzerindeki etkiyi azaltır.

Daha düşük kullanım oranları ve çevrede daha az kalıcılık

Soybean aphid

Benzer insektisitlerle karşılaştırıldığında, Isoclast üreticilerin tarlalarında daha az aktif madde kullanmalarını ve yaprak bitleri gibi bitki özsuyu ile beslenen zararlıları kontrol etmek için daha az sıklıkta uygulama yapmalarına olanak sağlar. Isoclast çevrede hızla parçalanarak arılar ve diğer faydalı organizmalar için düşük toksisiteye sahip maddelere dönüşür.

Tozlayıcılar üzerindeki etkilerine dair kapsamlı inceleme

IMG-AdobeStock_272656231

Isoclast'ın geliştirilmesinin en başından beri, bilim insanları bu aktif bileşenin arılar ve faydalı yırtıcı böcekler de dahil olmak üzere hedef olmayan organizmaları nasıl etkilediğini dikkatle incelediler. Arkasında uzun yıllar süren araştırmalar ve milyonlarca dolarlık yatırım bulunan Isoclast, tozlayıcı çalışmalarından oluşan son derece sağlam bir veri tabanı ile desteklenmektedir. Devam eden araştırmaların yanı sıra on yılı aşkın süredir piyasada olması ve dünya genelince milyonlarca arazide kullanılması Isoclast'ın faydalı böcekler için uygun bir profile ve düşük riske sahip olduğunu göstermeye devam etmektedir. Buna zararlı popülasyonlarını doğal olarak düşük tutan tozlayıcılar ve yırtıcı türler de dahildir.

Verimi Artırmak için Zararlılarla Mücadele

Bazı özel mahsullerde, meyve ve sebzelerde bitki özsuyu ile beslenen zararlılara karşı tolerans neredeyse sıfırdır. Bazı mahsuller için standartlar o kadar sıkıdır ki, tek bir yaprak bitinin varlığı hasadı tamamen pazarlanamaz hale getirebilir; bu da gıda ve kaynak israfına sebep olur. Üreticiler hasatlarının kalitesini, sağlığını ve ekonomik uygulanabilirliğini korumak için Isoclast™ aktif gibi çözümlere güvenmektedir. Isoclast üreticiler için yeni bir seçenek sunar - zararlıları etkili bir şekilde kontrol eden ancak tarlalarında veya mahsullerinde kalıcı olmayan bir seçenek.

Isoclast has many characteristics that work toward Corteva’s commitment to advancing sustainable agriculture.

 1“Climate change fans spread of pests and threatens plants and crops, new FAO study.” Food and Agricultural Organization of the United Nations, United Nations. June 2021. https://www.fao.org/news/story/en/item/1402920/icode/.

“The IRAC Mode of action Classification Online.” Insect Resistance Action Committee. https://irac-online.org/modes-of-action/.