Rinskor Active

Farmer in the rice field

Daha iyi bir hasat için sürdürülebilir, etkili yabancı ot kontrolü

 

Temiz tarlalar bol ve sağlıklı mahsul üretimine katkıda bulunur. Daha az yabancı otun gelişmesine izin verildiğinde, daha fazla hayati besin, su, oksijen ve güneş ışığı mahsullere ulaşabilir, böylece karlı, en kaliteli hasatlara dönüşürler. Yabancı ot yönetimi üreticiler için süregelen bir mücadeledir ve önemli yabancı ot türleri yaygın olarak kullanılan herbisitlere karşı direnç geliştirdiğinde daha da zorlaşır. Bu durum özellikle bazı otların kontrol edilmesinin giderek zorlaştığı ve mahsul verimini ve kalitesini tehdit ettiği çeltik yetiştiriciliğinde geçerlidir.

 

Corteva Agriscience tarafından keşfedilen bir molekül olan Rinskor™ aktif, diğer çoğu herbisitten farklı şekilde çalışır. Bir uygulama programının parçası olarak kullanıldığında, üreticilerin yaygın olarak kullanılan diğer herbisitlere kıyasla çok düşük kullanım oranlarında dirençli yabancı otlar da dahil olmak üzere geniş bir yabancı ot yelpazesini kontrol etmelerine yardımcı olur. Rinskor, üreticiler için uygun bir seçimdir ve çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmelerine yardımcı olur; bu da üreticiler, tüketiciler ve toplumlar için iyidir. Yabancı ot tehditlerini sürdürülebilir bir şekilde yönetebildiklerinde ve hasatlarını iyileştirdiklerinde, üreticiler bir sonraki nesile aktaracakları miraslarını da güçlendirmiş olurlar.

 

Direnç Yönetimi İçin Yeni Bir Yol

 

Rinskor aktif, etki şekli nedeniyle birçok geniş yapraklı yabancı ot üzerinde son derece etkilidir. Rinskor, sentetik oksinler grubunun bir parçası olan bir arilopikolinat herbisitidir. Sentetik oksinler, büyümelerini düzenleyerek yabancı otları kontrol eder. Diğer bazı herbisitler de sentetik oksinler olsa da, Rinskor farklı bir şekilde çalışır ve diğer herbisitlerin yapmadığı belirli alıcılara bağlanır. Bu nedenle diğer herbisitlere karşı direnç gösteren yabancı otları kontrol edebilmektedir.

 

Ödüllü Çevre Profili

 

Günümüz herbisitleri giderek daha elverişli çevresel profillere sahip olacak şekilde geliştirilmektedir ve Rinskor aktif bunun en iyi örneğidir. Toprakta, suda ve çeltik gibi toleranslı bitkilerin dokusunda hızla parçalandığı için çevresel etkisi daha düşüktür. Üreticiler, diğer birçok herbisitle karşılaştırıldığında, yabancı otları kontrol etmek için bu aktif bileşenden çok fazla kullanmak zorunda kalmazlar. Ekolojik profili Rinskor'a Green Chemistry Challenge Ödülü de dahil olmak üzere birçok uluslararası ödül kazandırmıştır. Ayrıca ICIS İnovasyon Ödülleri tarafından 2020'nin En İyi Sürdürülebilir Ürünü seçilmiştir ve toksik olmayan profili nedeniyle ABD EPA tarafından kalıntı toleransı muafiyeti verilmiştir.

Daha Etkin Arazi Yönetimi

 

Rinskor'un düşük kullanım oranları nedeniyle, üreticilerin diğer herbisitlerde olduğu kadar fazla ürün kullanması gerekmez. Ek olarak; Rinskor içeren birçok ürün, yaygın olarak uygulanan diğer herbisitlerle veya işlemlerle tankta karıştırılarak birden fazla uygulama ihtiyacını en aza indirebilir veya tankta karıştırılabilir. Rinskor değişken koşullarda tutarlı bir yabancı ot kontrolü sağlar. Rinskor ile üreticiler, verimli bir hasada katkıda bulunan sağlıklı mahsuller elde edebilirler.

Rinskor Aktifi Benzersiz Kılan Nedir?

Düşük kullanım oranları

Photo of a corn field

Çeltikte kullanılan bazı herbisitlerin hektar başına kilogram olarak ölçülen seviyelerde uygulanması gerekirken, Rinskor için kullanım oranları çok daha düşüktür - hektar başına sadece gram.* Molekülün çalışma şekli ve NeoECTM teknolojisi ve OD türleri de dahil olmak üzere iyi tasarlanmış formülasyonları nedeniyle bu kadar düşük kullanım oranlarında bile etkilidir. Bu formülasyonların içinde bir adjuvan bulunur ve öncelikle biyo-bazlı çözücüler kullanılır. Bu sadece Rinskor'un çevresel profilini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda yabancı otların herbisiti daha verimli bir şekilde bünyesine almasına yardımcı olur.

Dünya çapında tanınmış sürdürülebilirlik profili

man in field holding grain

Rinskor'un 44 ülkede** 93 ruhsatı bulunmaktadır ve olumlu sürdürülebilirlik ve ekolojik özellikleri nedeniyle dünya çapında birçok ödüle layık görülmüştür. Rinskor içeren ürünler, etkinlik, çevresel profil ve üreticiler ile son kullanıcılar için faydaları temelinde dünya çapında ruhsatlandırma onayı almıştır.

Dirençli yabancı otlar için farklı bir seçenek

Photo of a sugarbeets

Rinskor, ALS, ACCase ve diğerleri dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan diğer herbisit etki şekillerine karşı direnç geliştiren birçok yabancı ot da dahil olmak üzere geniş yapraklı yabancı otlara karşı etkilidir. Bu, Rinskor'u diğer sentetik oksin herbisitlerine güçlü bir alternatif haline getirir ve direnci azaltmak ve diğer herbisitlerin uzun vadede etkili kalmasına yardımcı olmak için uygulanacak programa iyi bir katkı sağlar.

 


Daha Verimli Hasatlar İçin Sürdürülebilir Ve Etkili Yabancı Ot Kontrol

 

Yabancı ot baskısı sürekli değişmektedir, bu nedenle üreticiler mümkün olan en kaliteli ve en bol hasadı elde etmek için yeni ve daha iyi yöntemlere ihtiyaç duymaktadır. Ancak yabani otları etkili bir şekilde kontrol eden bir ürün çözümün yalnızca bir parçasıdır. Üreticiler ayrıca direnç gelişimini önlemek ve yabani otları çevreye en az etkiyle kontrol etmek için en iyi araçlara ihtiyaç duyarlar. Rinskor aktif, üreticilere yabancı ot kontrol programları için yeni bir seçenek sunuyor; birçok dirençli yabancı ot üzerinde etkili olan ve son derece elverişli bir çevresel profile sahip olan bir seçenek.

Daha az çevresel etki için tasarlandı

Corteva Agriscience'da bitki koruma çözümlerinin geliştirilmesinde sürdürülebilirlik her zaman bir önceliktir. Bileşenler ve ürünler birden fazla sürdürülebilirlik kriteri açısından dikkatle değerlendirilir ve her ürün için yüksek bir çıta belirlediğimize inanırız. Bu titiz standartlar göz önüne alındığında bile, Rinskor™ aktif Corteva bitki koruma portföyündeki en sürdürülebilir ürünlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

 

Son derece düşük kullanım oranlarıyla, üreticiler mahsullerine etikette belirtilen dozda Rinskor uygulayabilir ve geniş bir yelpazede verim düşmanı yabancı otlar üzerinde kontrol sağlayabilir. Toksik olmadığı kabul edilir ve çevrede hızla parçalanır; toprağa ve suya olan etkiyi en aza indirir ve kalıntılarla ilgili endişeleri neredeyse ortadan kaldırır. Sektör lideri NeoEC™ teknolojisi ve OD formülasyonları, öncelikle çevre için herhangi bir tehdit oluşturmayan biyo-bazlı çözücülere dayanmaktadır. Rinskor sahip olduğu sürdürülebilir inovasyonlarla üreticilere, olağanüstü yabancı ot kontrolü ve verimli hasadın keyfini çıkarırken; gelecek nesiller için miras olarak inşa ettikleri topraklara özen gösterebileceklerini göstermektedir.

RinskorTM active has many characteristics that contribute to Corteva’s commitment to advancing sustainable agriculture.

Registrations of products with Rinskor for use on multiple types of crops are currently being sought in several countries. Check with your local regulatory agency to determine if this product is registered for sale or use in your state or country. This is not an offer for sale.

*Use rates vary depending on use patterns and target weed species. Always follow label and use directions.

**As of August 1, 2022.