Corteva Turkey Tarım A.Ş. tarafından ticari elektronik ileti (SMS, e-posta, telefon vb.) gönderilmesi için burada belirtilenlere onay veriyorum.

{{errorText}}

Aydınlatma metni

Aydınlatma Metni kapsamında, Corteva Turkey Tarım A.Ş. (“Şirket”) tarafından kişisel verilerimin tanıtım pazarlama faaliyetleri için işlenmesine ve aktarımına açık rıza veriyorum. *