AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlularının Kimliği

Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumluları; İçerenköy Mah. Umut Sok. No:10/12 And K:3 Ataşahir/İstanbul adresinde mukim Dow AgroSciences A.Ş., Taşçı Mah. Karataş Cad. No:910/Z01, Yüreğir/Adana adresinde mukim Pioneer Tohumculuk Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Palladium Tower İş Merkezi Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Kat:12 34746 Ataşehir / İstanbul adresinde mukim DuPont Turkey Endüstri Ürünleri Ltd. Şti. (“Şirketler”)’dir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 5/1. maddesi çerçevesinde ve Şirketler tarafından düzenlenen etkinlik ve aktiviteler sırasında elektronik ortamda web sitesi ve/veya uygulama vasıtasıyla veya tercih ettiğiniz iletişim adresi üzerinden e-mail veya SMS aracılığıyla otomatik olarak veya katılım formu gibi otomatik olmayan yöntemlerle açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz (i) Şirketler’in sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, (ii) Şirketler’in ürün ve hizmetlerine ilişkin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, (iii) Şirketler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, (iv) Şirketler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, (v) Şirketler tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, (vi) Memnuniyet anketlerinin gönderimi ve ilgili süreçlerin planlanması ve icrası amaçlarıyla Şirketler tarafından işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurt içinde veya yurtdışında bulunan, (i) depolama, arşivleme, çağrı merkezi, bilişim teknolojileri (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, (ii) hizmetlerimiz çerçevesinde Şirketler adına hareket eden alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza, (iii) hizmet alınan grup şirketlerine, (iv) iş ortakları, tedarikçi firmalar, hukuk vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (v) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara, (vi) olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

5. Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlularına Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Şirketler’e aşağıda yer alan iletişim adresleri üzerinden iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

  Corteva Turkey Tarım A.Ş. Pioneer Tohumculuk Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti. DuPont Turkey Endüstri Ürünleri
KEP Adresi privacy.turkey@corteva.com pioneertohumculukpazarlama@hs01.kep.tr dupontturkiye@hs01.kep.tr