Etiket Bilgisi

Aktif madde Grup Formülasyon
200 g/L Prothioconazole + 50 g/L Proquinazid 3 | 13 | Fungisit Emülsiyon Konsantre (EC)

 

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ SON UYGULAMA VE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

Buğday 

 

Septorya yaprak lekesi

     (Septoria tritici)

100 ml/da

 

42 gün

Tahıl küllemesi

(Erysiphe graminis)

75 ml/da

Sarı Pas

(Puccinia striiformis)

75 ml/da
Buğdayda başak yanıklığı (Fusarium culmorum, Fusarium graminearum) 100 ml/da
Fide yanıklığı, kök boğazı çürüklüğü (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Bipolaris sorokiniana) 100 ml/da

 

Doğru Uygulama Şekli

Buğdayda septorya yaprak lekesi hastalığına karşı uygulama için genel olarak en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağın çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde , tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir. Uygulamanın tekrarlanmasının gerektiği durumlarda, ilk ilaçlamadan 21 gün sonra uygulama tekrarlanabilir.

Buğdayda tahıl küllemesi; hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların, özellikle bayrak yaprağının hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

Buğdayda sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 orantılı nem ve 15-20 o C sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa, son uygulama ile hasat arasındaki süre dikkate alınarak ilk ilaçlamadan 21 gün sonra uygulama tekrarlanabilir.

Buğdayda başak yanıklığı hastalığına karşı buğday bitkilerinin çiçeklenme devresi ortasında bir uygulama yapılır.

Buğdayda fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığına karşı yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerekli hallerde ikinci ve üçüncü uygulamalar ön görülen aralıklarla yapılmalıdır.

Direnç & Karışabilirlik Durumu

Direnç ile ilgili bilgi

VERBEN® etki mekanizmasına göre Grup 3 ve 13 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için VERBEN® in aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 ve 13 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik durumu

Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan DuPont firması sorumlu tutulamaz.

Spray Programlama

Spray Program