domates yakından

UPHOLD® 360 SC

İnsektisit

İçerdiği iki güçlü aktif madde sayesinde zararlı kontrolünde hızlı etki eden ve kalıcı koruma sunan güçlü bir çözümdür. Uphold® 360 SC Elma, armut ve ayvada içkurdu mücadelesinde, Mısır’da mısır kurdu ve mısır koçankurdu mücadelesinde; Pamuk’ta yeşilkurt mücadelesinde başarılı sonuç verir.

Bize Ulaşın

Teknik Bilgiler

Aktif madde

300 g/l Methoxyfenozide + 60g/l Spinetoram

Grup

5-18 | İnsektisit

Formülasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

0.25 litre - 0.5 litre - 1 litre

 

 

Kullanıldığı bitki ve zararlılar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ SON UYGULAMA VE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

Domates (Tarla)

Yeşilkurt

    (Helicoverpa armigera)

40 ml/da

(larva)

1 gün

Biber (Tarla)

Yeşilkurt

       (Helicoverpa armigera)

40 ml/da

(larva)

1 gün
Biber (Sera)

Pamuk yaprakkurdu

       (Spodoptera littoralis)

40 ml/100L su

(larva)

1 gün
Kornişon (Tarla)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

40 ml/da

(larva)

1 gün

Hıyar (Tarla)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

40 ml/da

(larva)

1 gün

Bağ*

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

30 ml/100 L su

(larva, yumurta)

7 gün

Elma

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

25 ml/100 L su (larva, yumurta)

7 gün
Armut

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

 

 

25 ml/100 L su (larva)

 

7 gün

Ayva

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

25 ml/100 L su (larva)

7 gün

Pamuk

Yeşilkurt

(Helicoverpa

armigera)

55 ml/da

(larva)

14 gün

Mısır

Mısır Koçankurdu

(Sesamia nonagrioides)

(55 ml/da

(larva)

7 gün

Mısır Kurdu

(Ostrinia nubilalis)

55 ml/da

(larva)

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

Kullanma şekli

UPHOLD 360 SC’den, en iyi sonucu almak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır. Suyla hemen karıştığından her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Mide ve temas etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan, uygulama sırasında bitkinin tüm yüzeyinin kaplanmasına özen gösterilmesi gereklidir; hedef dışı organizmalara zarar vermemek ve israfı engellemek için, zerreciklerin kültür bitkisinin dal ve yapraklarında birleşerek damla oluşturmasına ve akmasına izin vermeyecek şekilde uygulama yapılmalıdır. 

 

Domates, biber ve hıyarda yeşilkurda karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

 

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi ilaçlama zamanları erken tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

 

Bağ salkım güvesinde ovisit (yumurta) uygulaması için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı henüz tepe noktaya ulaşmayıp, yükselmenin devam etmesi, etkili sıcaklık toplamının 1. dölde en geç 95-100 gün dereceye ulaşması, salkım fenolojisinin çiçek tomurcuğu döneminde olması; henüz yumurta bırakılmadan 2. dölde eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayılarına göre çizilen uçuş eğrisinde tepe noktasının oluşmayıp yükselmenin devam etmesi, etkili sıcaklık toplamının 450-460 gün dereceye ulaşması, salkım fenolojisinin koruk döneminde olması ve henüz yumurtaların bırakılmamış olması; 3. dölde eşeysel çekici tuzaklarda ilk kelebeklerin yakalanmaya başlaması, etkili sıcaklık toplamının 970-980 gün dereceye ulaşması, salkımlarda tanelerin tatlanmaya başlanması, tüm bu koşulların sağlanması sonucu yapılan sayımlarda henüz yumurta bırakılmadan ilaçlama yapılır.

 

Elma, armut ve ayvada elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektedir.

Elmada Elma içkurduna karşı ovisit (yumurta) uygulaması, ilk yumurta tespitinden sonra etkili sıcaklıklar 90 gün-dereceye ulaşmadan, larva çıkışlarından önce yapılmalıdır.

Pamukta yeşilkurda karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Mısırda mısır koçan kurdu ve mısır kurdu mücadelesi için 50 da’lık tarla bir ünite kabul edilir. Birinci üründe bulaşık bitki sayısı %5 ve üzeri olduğunda, ikinci ürün mısırda ise ilk yumurta paketleri görüldüğünde ilaçlanmaya başlanmalıdır. Uygulama 15 gün ara ile üç (3) ilaçlama şeklinde yapılmalıdır.  Bir üretim dönemi içerisinde üçten (3) fazla uygulanması önerilmez. 

Direnç ile ilgili bilgi

UPHOLD® 360 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 5 ve 18 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.  Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik edebilmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonu içerisinde UPHOLD®  360 SC’nin önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğinde farklı etki mekanizmasına sahip  (Grup 5 ve/veya Grup 18 harici) ürünlerin kullanılmasına özen gösteriniz. 

Karışabilirlik durumu

UPHOLD®  360 SC’yi, kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlarla karıştırmayınız. UPHOLD® 360 SC, entegre mücadele programlarına (IPM) uygun olduğundan, faydalı böceklere zehirli ilaçlarla karıştırılması durumunda bu özelliğini kaybedebilir.

Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.


Bitki koruma ürünlerini güvenli güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114

Uyarı: Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.