TRANSFORM® 500 WG

Etiket Bilgisi

Aktif madde Grup Formülasyon
%50 w/w sulfoxaflor (Isoclast™ active)   WG (Suda dağılabilen granül)

 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (PHI)
Pamuk

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

15 gr/da

(larva-pupa)

14 gün


Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

7,5 gr/da

(nimf-ergin)

Pamuk bitki tahtakuruları

(Lygus spp.:

Exolygus gemallatus, Creontiades pallidus

Exolygus pratensis)

15 gr/da

(nimf-ergin)

Pamuk yaprakpireleri

(Empoasca spp.:

Empoasca decipiens,

Asymmetrasca decedens )

15 gr/da

(nimf-ergin)

Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

15 gr/100 l su

(nimf-ergin)

 

Doğru Uygulama Şekli

TRANSFORM 500 WG’den en iyi sonucu almak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır. Su ile rahatlıkla karıştığından her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Zararlı böceklere karşı yapılan uygulamalarda bitkinin tüm yeşil aksamını tam kaplayacak şekilde, homojen ve damlatmadan uygulanmasına özen gösterilmelidir.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı tesadüfen seçilen 50 bitkinin 1 alt ve 1 üst yapraklarında olmak üzere toplam 100 yaprakta sayım yapılır. Taraklanma başlangıcından sonraki larva+pupa sayımı için ise seçilen her sayım ünitesinde 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 20 bitki alınır. Her bitkiden 1 üst, 1 orta ve 1 alt yaprak olmak üzere toplam 60 yaprağın tüm yüzeyinde sayım yapılır. Yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra %50  bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakla ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Pamuk bitki tahtakurularına karşı taraklanma başlangıcından sonra 100 generatif organda 4 zararlı bulunduğunda, kozaların %80’den fazlasının olgunlaştığı dönemde ise C. Pallidus’un bu dönemdeki zararının önemli olmaması nedeniyle diğer iki tür için 100 generatif organda 20 zararlı olduğunda uygulama yapılmalıdır.

Pamukta yaprakpirelerine karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır. 

Direnç & Karışabilirlik Durumu

Direnç ile ilgili bilgi

TRANSFORM 500 W adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonu içerisinde, TRANSFORM  500 WG’nin önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğinde farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4C harici) ürünlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik durumu

TRANSFORM  500 WG, kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. TRANSFORM 500 WG entegre mücadele programlarına (IPM) uygun olduğundan, bu özellikleri taşımayan bir preparat ile karıştırılması durumunda bu özelliğini kaybedebilir. Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.

Spray Programlama

Spray Programlama

 

Spray Programlama