domates yakından

TAROT®

Herbisit

Tarot® mısırda tek ve çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancıotların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir.

Bize Ulaşın


Teknik Bilgiler

Aktif madde

%25 Rimsulfuron

Grup

B | Herbisit

Formülasyon

Suda Çözünen Granül (SG)

Ambalaj

50 Gr.

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
Mısır*

Yabani fiğ (Vicia Sativa)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Hint keneveri (Corchorus olitorus)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Yer fesleğeni (Mercurialis annua)

Kirpi darı(Setaria viridis)

5 g/da+ 25 ml/da Vivolt

 

Domates

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Kirpi Darı (Setaria viridis)

5g/da+25 ml/da Vİvolt

*Şeker mısırında fitotoksik olduğundan kullanılmaz.

Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılmaz.

Kullanma şekli

Mısır;

En iyi netice için TAROT yabancıotların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte) kullanılmalıdır. Kanyaş (Sorghum halepense) gibi rizomdan çoğalan çok yıllık yabancıotların kontrolü için uygulama, yabancıotun kardeşlenme döneminde yapılmalıdır. Uygulama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır. Mısırın daha sonraki dönemlerinde yapılan uygulamalarda fitotoksite görülebilir. En iyi netice için uygulamadan sonra 4 saat boyunca yağış olmaması gerekir.

TAROT  şeker mısırında ve tohumluk üretimi yetiştiriciliğinde (ana-baba hatlarında) kullanılmamalıdır.

• TAROT mısır ekimi sırasında ya da sıra arası toprak işlemesi sırasında sistemik organik fosforlu insektisitlerin kullanıldığı tarlalarda uygulanmamalıdır.

• Organik fosforlu bir insektisit ile mısırlarda yapraktan uygulama yapıldıysa 7 gün içinde TAROT kullanılmamalıdır.

• Mısırda TAROT kullandıktan sonra 4 gün içinde bu organik fosforlu insektisitler uygulanmamalıdır.

• Yüksek hava sıcaklığı bazı hassas mısır çeşitlerinde geçici bir fitotoksitenin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple uygulamanın akşam üzeri yapılması önerilmektedir.

 

Domates;

TAROT, tohumdan yetiştirilen domateslerde bitkiler 2-3 yaprağa ulaştıktan sonra ya da şaşırtılarak yetiştirilen domates tarlalarında, bitkiler şaşırtma şokunu atlattıktan ve yeni büyümeler başladıktan sonra yabancıotların erken büyüme dönemlerinde uygulanır. 

Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden TAROT 'un anormal hava şartları, kuraklık nedeni ile baskıya veya zararlı organizmalar tarafından hasara uğramış mısır veya domates bitkilerine tatbik etmeyiniz.  

 

Fitotoksite:

TAROT tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.

Direnç ile ilgili bilgi

TAROT® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAROT® ’un aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Sezon içinde aynı yerde birden fazla TAROT uygulaması yapmayınız

Karışabilirlik durumu

TAROT® Mısır bitkisinde fitotoksite görülebileceğinden organik fosforlu insektisitlerle karışmamalıdır. Herhangi bir tank karışımı yapmadan önce fiziksel, kimyasal ve biyolojik karışabilirliğin küçük çaptaki uygulamalarla gözlemlenmesi gerekmektedir.

Bitki koruma ürünlerini güvenli güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114

Uyarı: Bu ürün DuPont Turkey Endüstri Ürünleri LTD. ŞTİ. adına ruhsatlıdır. Dupont bitki koruma bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.