soğan yakından

SUPER GALLANT®

Herbisit

Tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otların kontrolünde başarılı sonuç veren Super Gallant® sistemik etkiye sahiptir. Bitki tarafından emilmesi oldukça hızlı ve emülsiyon konsantre formda bir çözümdür.

Bize Ulaşın


Teknik Bilgiler

  • Aktif Madde

    108 g/l Haloxyfop (P) methyl ester

  • Aktif Madde

    Emülsiye Olabilen Konsantre (EC)

  • Grup

    A | Herbisit

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 60 ml/da 15 gün
Soya Kanyaş (Sorghum halepense) 60 ml/da 15 gün
Narenciye Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) 240 ml/da 15 gün
Kanyaş (Sorghum halepense) 60 ml/da
Mercimek Yabani yulaf (Avena fatua) 45 ml/da 15 gün
Domates Kanyaş (Sorghum halepense) 60 ml/da 52 gün
Biber Kanyaş (Sorghum halepense) 60 ml/da 52 gün
Bağ* Kanyaş (Sorghum halepense) 60 ml/da 52 gün
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) 240 ml/da
Yer fıstığı Kanyas (Sorghum halepense) 60 ml/da 98 gün
Karpuz Kanyaş (Sorghum halepense) 60 ml/da 52 gün
Soğan Yabani yulaf (Avena fatua) 45 ml/da 52 gün
   
Şeker   pancarı   
Ayrık (Agropyron sp.) 60 ml/da 56 gün
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Yabani yulaf (Avena fatua)
Darıcan (Echinochloa cruss-galli)
Delice (Lolium sp.)
Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)
Tavşanbıyığı (Poa annua)

Kullanma şekli

Emülsiyon konsantre olan bitki koruma ürünü suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılır. Kesin sonuç almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır. SUPER GALLANT® ile en iyi ve kesin netice yabancı otların 15-20 cm boyunda, 5-6 yapraklı devresinde kullanıldığında alınır. İlk uygulamadan 20-25 gün sonra aynı dozda yapılan ikinci uygulama ile tarlada yeni çimlenen yabancı otlar da kontrol edilir. Köpek dişi ayrığı mücadelesinde tek uygulama yeterlidir.

Direnç ile ilgili bilgi

SUPER GALLANT® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUPER GALLANT®’ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik durumu

Başka bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapılması tavsiye edilmez.

Bu ürün Dow Agrosciences A.Ş. adına ruhsatlıdır. Dow Agrosciences ve Dupont bitki koruma bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.