REBELEX® 225 SC

Etiket Bilgisi

Aktif madde Grup Formülasyon
150 g/l penoxsulam + 75 g/l florasulam   B  | Herbisit Süspansiyon Konsantre (SC)

 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Turunçgil İmam pamuğu (Abutilon theoprastii) 10 ml/da
(Çıkış Öncesi)
Melez horoz ibiği (Amaranthus hybridus)
Yeşil horoz ibiği (Amaranthus lividus)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sirken (Chenopodium album)
Pireotu (Conyza canadensis)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Benekli yatık sütleğen (Euphorbia nutans)
Bambul otu (Heliotropium europeum)
Yabani bamya (Hibiscus trionum)
Cam otu (Parietaria judaica)
Semizotu (Portulaca oleracea)
İmam kavuğu (Senecio vulgaris)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Yeşil kirpi darı (Setaria viridis)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)
Isırgan otu (Urtica urens)
Elma
Armut
Ayva
Yeni Dünya
Gri lekeli amarant (Amaranthus lividus) 10 ml/da
(Çıkış sonrası)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Pis kokulu köpek papatyası (Anthemis cotula)
Portakal nergisi (Calendula arvensis)
Sirken (Chenopodium album)
Duvar kazayağı (Chenopodium murale)
Kız otu (Cyperus difformis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Ebegümeci (Malva neglecta)
Yeşil kirpi darı (Setaria viridis)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Dikenli eşek marulu (Sonchus asper)
Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)
Kuş otu (Stelleria media)

Doğru Uygulama Şekli

REBELEX® 225SC, turunçgil bahçelerinde ilkbaharda çıkış öncesi kullanılır; bunun  için öncelikle toprak yüzeyi işlenerek, iyice temizlenir, tırmıkla vb. düzeltilip ince ve keseksiz hale getirilir. İyi ve homojen bir etki için, kaplama uygulama yapılmalıdır.
Elma, armut,  ayva ve yeni dünya bahçelerinde, ilkbaharda yabancı otların erken çıkış sonrası kaplama uygulama şeklinde kullanılmalıdır. Bu nedenle uygulama öncesinde ilacın toprağa homojen düşmesine engel olabilecek boyutta büyümüş yabancı otlar bulunması durumunda, bunların mekanik olarak temizlenmesi tavsiye edilir.

Direnç & Karışabilirlik Durumu

Direnç ile ilgili bilgi

REBELEX® 225 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için REBELEX® 225 SC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik durumu

Başka bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapılması tavsiye edilmez. Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir

Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.