RADIANT® 120 SC

Etiket Bilgisi

Aktif madde Grup Formülasyon
120 g/l Spinetoram 5 | İnsektisit Süspansiyon Konsantre (SC)

 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arası Bekleme Süresi
(PHI)
Son Uygulama ile Hasat Arası Bekleme Süresi
(PHI)
Domates (Sera) Domates güvesi (Tuta absoluta) 50 ml / 100 L su (larva) 3 gün
Hıyar (Sera) Çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis) 50 ml / da (larva, ergin) 3 gün
Biber (Sera) Çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis) 50 ml / 100 L su (larva, ergin) 3 gün
Çilek (Sera) Çiçek thripsleri (Frankliniella occidentalis)
(Frankliniella intonsa)
50 ml / da (larva, ergin) 3 gün
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 50 ml / da (larva, ergin) 3 gün
Patates güvesi (Phthorimaea operculella) 50 ml / da (ergin) 3 gün

Doğru Uygulama Şekli

RADIANT® 120 SC’den, en iyi sonucu almak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır. Suyla hemen karıştığından her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Mide ve temas etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan, uygulama sırasında bitkinin tüm yüzeyinin kaplanmasına özen gösterilmesi gereklidir; hedef dışı organizmalara zarar vermemek ve israfı engellemek için, zerreciklerin kültür bitkisinin dal ve yapraklarında birleşerek damla oluşturup akmayacak şekilde uygulama yapılması önerilir.

Domates güvesi’ne karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır. Bir üretim dönemi içerisinde iki (2)’den fazla uygulanması önerilmez.

Biber ve hıyarda çiçek tripsi’ne karşı küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler altında trips, ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır. Bir üretim dönemi içerisinde iki (2)’den fazla uygulanması önerilmez.

Çilekte çiçek tripsi’ne karşı 100 sürgünün en az %10’u zararlı ise bulaşıksa çiçeklerin %5’i açıldığında uygulama yapılır. Bir üretim dönemi içerisinde iki (2)’den fazla uygulanması önerilmez.

Patates böceği’ne karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15oC’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranında zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır. Bir üretim dönemi içerisinde iki (2)’den fazla uygulanması önerilmez.

Patates güvesi’ne karşı bitki çıkışından hemen sonra patates tarlasına izleme amaçlı feromon tuzakları asılır. Tuzaklar haftalık aralıklarla kontrol edilir. Tuzakta ilk ergin yakalandığında, birinci uygulama, bir ay sonra ikinci uygulama ve hasattan 15 gün önce üçüncü uygulama yapılır. Bir üretim dönemi içerisinde üç (3)’ten fazla uygulanması önerilmez.

Direnç & Karışabilirlik Durumu

Direnç ile ilgili bilgi

RADIANT® 120 SC,adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 5 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için RADIANT® 120 SC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,  farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 5 harici) ürünlerin kullanılmasına özen gösteriniz. 

Karışabilirlik durumu

RADIANT® 120 SC’yi, kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleriyle karıştırmayınız. RADIANT®  120 SC, entegre mücadele programlarına (IPM) uygun olduğundan, faydalı böceklere zehirli ilaçlarla karıştırılması durumunda bu özelliğini kaybedebilir.Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir. Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.

Spray Programlama

GSpray Program