Etiket Bilgisi

Aktif madde Grup Formülasyon
452.42 g/l (300 g a.e./l) 2,4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam  O | B Herbisit Suspo-Emülsiyon (SE)

 

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (PHI)

Buğday

Arpa

Kan damlası (Adonis aestivalis)

Sığır dili (Anchusa azurea)

Yatık boya kökü (Asperugo

procumbens)
Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)

Sarı ot (Boreava orientalis)

Rum yalancı keteni (Camelina rumelica)

Yabani tere (Cardaria draba)

Boynuz otu (Cerastium dicothomum)

Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)

Kıraç ıtırı (Geranium stepporum)

Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypecoum pendulum)

Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)

Trakya hardalı (Neslia apiculata)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Uzun meyveli bülbül otu (Sisymbrium altissimum)

Kaba tüylü fiğ (Vicia narbonensis)

Adi fiğ (Vicia sativa)

Su ayrığı (Paspalum paspalodes)

50 ml/da 14 Gün

Buğday

Arpa

Tarla papatyası (Anthemis fumarifolia)

 

Saka dikeni (Carduus picnocephalus)

 

Tarla hazeranı (Consolida regalis)

 

Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)

 

Çoban değneği (Polygonum bellardii)

 

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

 

Meryem dikeni (Silybum marianum)

 

Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos)

60 ml/da 14 gün

Buğday

Arpa

Kekre (Acroptilon repens)

Kokarot (Bifora radians)

Gökbaş (Centaurea depressa)

Köygöçüren (Cirsium arvense)

Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)

70 ml/da 14 gün
Mısır*

İmam pamuğu (Abutilon theophrastii)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Uzun loğusa otu (Aristolochia clematitis)

Sirken (Chenopodium album)

 

Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)

 

Dil kanatan (Galium aparine)

Gökbaş (Centaurea depressa)

Gece sefası (İpomea stolonifera)

Adi soda otu (Salsola kali)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

 

70 ml/da 14 gün
Mısır*

Kekre (Acroptilon repens)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

80 ml/da 14 gün

(*)Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

Doğru Uygulama Şekli

MUSTANG® uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır. İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yer aleti ile uygulamada en iyi etki dekara 20-40 litre su kullanıldığı zaman alınır.

 

Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye  edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 oC üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

Direnç & Karışabilirlik Durumu

Direnç ile ilgili bilgi

MUSTANG® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O ve B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için MUSTANG®’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O ve B  harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

Karışabilirlik durumu

Başka bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapılması tavsiye edilmez. Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.

Spray Programlama

Spray Program

 

Spray Program