kanola yakından

LONTREL® EXTRA

Herbisit

İçeriğindeki üç ayrı etkili madde sayesinde kanolada yabancı ot mücadelesinde üstün performans gösteren Lontrel® Extra, verim ve kalite kaybının engellenmesini sağlar. Özellikle hakiki papatya, dil kanatan, meryem dikeni ve gelincik gibi kanola tarımında yaygın olan yabancı otları kontrol eden kanolaya güvenli bir çözümdür.

Bize Ulaşın


Teknik Bilgiler

Aktif madde

240 g/l Clopyralid + 80 g/l Picloram
+ 40 g/l Aminopyralid

Grup

A | Herbisit

Formülasyon

Emülsiye Olabilen Konsantre (EC)

Ambalaj

1 litre

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
KANOLA

Boyacı papatyası (Anthemis tinctoria)
Tarla papatyası (Anthemis triumfettii)
Dilkanatan (Galium aparine)
Tarla sıraca otu (Knautia integrifolia)
Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)

Gelincik(Papaver rhoeas)

Meryem dikeni (Silybum marianum)

30 ml/da

Kullanma şekli

LONTREL® EXTRA, sonbaharda kanolanın 2-4 yapraklı olduğu dönemde veya ilkbaharda durgun dönemden hemen sonra, yani gelişmenin yeniden başladığı ve çiçek tomurcuklarının görünür olmasından önceki dönemde olmak üzere sezonda yalnızca 1 kez kullanılır. İyi sonuç alınması için uygulama sırasında hava sıcaklığının +10oC’nin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.

 

Yabancı otların üzeri kanola yaprakları tarafından kapatıldığı zaman kullanılması halinde istenen etki alınamaz. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk v.b. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

Direnç ile ilgili bilgi

LONTREL® EXTRA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için LONTREL® EXTRA’nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik durumu

Başka bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapılması tavsiye edilmez. Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

 

Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.

Bitki koruma ürünlerini güvenli güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114

Uyarı: Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.