kanola yakından

LONTREL® EXTRA

Herbisit

İçeriğindeki üç ayrı etkili madde sayesinde kanolada yabancı ot mücadelesinde üstün performans gösteren Lontrel® Extra, verim ve kalite kaybının engellenmesini sağlar. Özellikle hakiki papatya, dil kanatan, meryem dikeni ve gelincik gibi kanola tarımında yaygın olan yabancı otları kontrol eden kanolaya güvenli bir çözümdür.Teknik Bilgiler

 • Aktif Madde
  240 g/l Clopyralid + 80 g/l Picloram
  + 40 g/l Aminopyralid
 • Formülasyonlar
  SL (Suda çözünen konsantre)
 • Ambalaj
  1 L

Bu ürün Dow Agrosciences A.Ş. adına ruhsatlıdır. Dow Agrosciences ve Dupont bitki koruma bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir. 

Teknik Bilgiler

Aktif madde

200 g/l cyhalofop-butyl

Grup

A | Herbisit

Formülasyon

Emülsiye Olabilen Konsantre (EC)

Ambalaj

1 litre

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
ÇELTİK Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Baraj otu (Diplachne fusca)
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
Tüylü çayırgüzeli (Eragrostis pilosa)
Su ayrığı (Paspalum paspalodes)
150 ml/da
(Yabancı otların
2-4 yapraklı döneminde
kullanılır)

Kullanma şekli

CLINCHER® DUO çeltik ekiliş alanlarında sorun olan yabancı otlara karşı çıkış sonrası, herbisitlere uygun uygulama alet ve ekipmanı ile püskürtülerek suyu boşaltılmış (çipil) tavalara uygulanır. Karışımın tarlanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve arazinin tamamı kaplamasına özen gösterilmelidir; bu amaçla 20-40 l/da su kullanılması tavsiye edilir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir.

 

Uygulamayı takiben, karışım yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat içinde tavalar en az 10 cm yüksekliğe kadar su ile doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

Direnç ile ilgili bilgi

CLINCHER® DUO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CLINCHER® DUO’nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

Karışabilirlik durumu

Başka bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapılması tavsiye edilmez