Etiket Bilgisi

Aktif madde Grup Formülasyon
600 gae/L clopyralid O | Herbisit Suda Çözünen Konsantre (SL))

 

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU
Şeker Pancarı Yabani krizantem (Chrysanthemum segetum)
Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)
İmam kavuğu (Senecio vulgaris)
Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

17,5 ml / da 

(çıkış sonrası)

Doğru Uygulama Şekli

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan miktarda LONTREL® 600 ayrı bir kapta su ile iyice karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Karışımın hazırlanması sırasında pH’sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kulanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, sürüklenmeyi önlemek için rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır: dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur; belirli su miktarı ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su ve herbisit miktarı hesaplanır.

 

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

LONTREL® 600 suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılır. Şeker pancarı ve yabancı otların çıkışından sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı, hızlı büyüme içinde olduğu devrede kullanılır. Köygöçüren kontrolünde en etkili sonuç için uygulama 2-4 yapraklı dönemden, boyu 15-20cm’ye kadar olan devrede yapılmalıdır

Direnç & Karışabilirlik Durumu

Direnç ile ilgili bilgi

LONTREL® 600 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle,olası direnç gelişimini geciktirmek için LONTREL® 600’ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik durumu

Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.