KOCIDE® 2000

Fungisit

Kocide® 2000 üstün özellikli bakır hidroksit etkili maddesi ile farklı bir teknolojiye sahip olarak üretilmiş bir çözümdür. Bağ, zeytin, turunçgil, patates ve domateste yaygın görülen hastalıklara mücadelede etkili sonuç verir; mükemmel koruma sağlar. 

Bize Ulaşın


Teknik Bilgiler

 • Aktif Madde

   % 35 metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

 • Formülasyonlar

  Suda Dağılabilir Granül (WG)

 • Ambalaj

  1 KG

 • Fungicide Group

  M1 | Fungisit

Kullanıldığı bitki ve hastalıklar

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama   dozu Son Uygulama ile Hasat   Arasındaki Süre
BAĞ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 175 g/100 l su 14 gün
ZEYTİN Halkalı Leke (Spiloceae   oleagina) 175 g/100 l su 14 gün
DOMATES Erken yaprak yanıklığı   (Alternaria solani) 200 g/100 l su 14 gün

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

150 g/da 14 güm
KAYISI Yaprak delen   (Çil) (Wilsonomyces carpophylus) 1.   uygulama: 400 g/100 l su 14 gün
2. uygulama: 200 g/100 l su
3. uygulama: 200 g/100 l su
PATATES Mildiyö   (Phytophtora infestans) 200 g/da 14 gün
ŞEFTALİ Şeftali   yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) 300 g/100 l su -
TURUNÇGİL Uç   Kurutan (Phoma tracheiphila) 200 g/100 l su 14 gün

 

*Tüketim amaçlı üretilen bağ hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyösü:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm olunca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalara 1. Bitki koruma ürününün süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

 

Zeytinlerde Halkalı Leke:

Marmara Bölgesinde birinci uygulama sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, ikinci uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır. Ege Bölgesinde ilk uygulama ilbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, ikinci uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan yapılır. Akdeniz Bölgesinde birinci uygulama hasattan sonra, ikinci uygulama ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce ve üçüncü uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır. 

Domates Erken yaprak yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

 

Kayısı Yaprak delen:

1. Uygulama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra,

2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3. Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

 
Patates Mildiyö:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

 

Şeftali Yaprak kıvırcıklığı (Glok)

Uygulama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.

Turunçgillerde Uç kurutan:

Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

KOCİDE® 2000 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KOCİDE® 2000‘ın aynı üretim sezonu içerisinde  önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KOCİDE® 2000 ile sezon içinde aynı yerde zeytinde 2, kayısı ve turunçgilde 3, domateste 3, patatesde 3, şeftalide 2 ve bağda 3‘ten fazla uygulama yapmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

KOCİDE® 2000 bitki koruma ürünü Fosetyl-Al etkili maddeli fungisit ile ortamın pH’ı ayarlanmadan karıştırılmamalıdır. Aksi halde fitotoksite meydana gelebilir. Bitki koruma ürünlerinin karışabilirlik durumları bilinmiyorsa, uygulama aletinin deposuna ilave edilmeden önce “kavanoz testi” uygulanmalıdır. Karıştırmadan önce bitki koruma ürünlerinin etiketlerindeki karışabilirlik ile ilgili bilgileri dikkatle okunmalıdır. Daha fazla bilgi için bitki koruma ürünlerinin ruhsat sahibine veya satıcı firmaya başvurunuz.

Bitki koruma ürünlerini güvenli güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114

Uyarı: Bu ürün DuPont Turkey Endüstri Ürünleri LTD. ŞTİ. adına ruhsatlıdır. Dupont bitki koruma bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir