HELIANTHEX®

Herbisit

Tarlanız için parlak bir gelecek kurun

 

Helianthex, tüm yağlık ayçiçeği çeşitlerinde geniş yapraklı yabancı otların çıkış sonrası kontrolü için uygulanan Arylex aktif maddesini içeren yeni bir herbisittir.

- Helianthex®, tüm yağlık çeşitlerde uygulanabilen çıkış sonrası yabancı ot kontrolünde yüksek etkinlik sağlar.

- Helianthex®, çıkış sonrası segmentte yeni ve benzersiz bir çözüm getiriyor.

- IMI çeşitler için Helianthex®, zorlu yabancı otlar üzerinde daha yüksek etkinlik sağlar.

- IMI çeşitler yetiştiren üreticiler için Helianthex®, konvansiyonel veya express çeşitlerde de uygulama özgürlüğü getiriyor.

-Helianthex®, ayçiçeğinin 4-6 gerçek yapraklı döneminde uygulanır.

- Helianthex®, toprakta kalıcılığı olmayan bir herbisittir. Bu sayede sonraki ekilecek mahsule olumsuz etkisi yoktur.

Bize Ulaşın

Teknik Bilgiler

Aktif madde

71.4 g/l Halauxifen-methyl (68.5 g/l asit eşdeğer)

Grup

O

Formülasyon

Süspansiyon konsantre (SC)

Kullanıldığı bitki ve hastalıklar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
Ayçiçeği (4-6 yaprak)

 

Dil kanatan

 

 

(Galium aparine)

 

4.5 ml/da

+

30 ml/da

Vivolt®*

-
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sirken (Chenopodium album)

* Helianthex aynı pakette verilen Vivolt  adlı yayıcı-yapıştırıcı ile birlikte kullanılmalıdır.

Kullanma şekli

HELIANTHEX® ayçiçeği tarımında sorun olan geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek amacıyla çıkış sonrası, aynı pakette ürünle birlikte verilen Vivolt® adlı yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak kullanılmalıdır.

Münavebe

Tavsiye edildiği dozda ve şekilde uygulandığında, aynı tarlaya ayçiçeğinden sonra normal münavebe bitkisi olarak ekilebilecek ürünlere olumsuz etkisi yoktur.

Direnç ile ilgili bilgi

HELIANTHEX® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için HELIANTHEX®in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O harici)  bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

Karışabilirlik durumu

Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.

Dar yapraklı yabancı ot ilaçları Helianthex® + Vivolt® uygulamalarından önce veya tank karışımı yapılarak uygulanmamalıdır; Helianthex® + Vivolt® uygulamaları öncesinde veya tank karışımı yapılarak, dar yapraklı yabancı ot ilaçlarının uygulanması sebebiyle doğabilecek istenmeyen sonuçlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz

Bitki koruma ürünlerini güvenli güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114

Uyarı: Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.