Etiket Bilgisi

Aktif madde Grup Formülasyon
271,49 g/L (180 gae/L) 2,4-D EHE +11.8 g/L (10 gae/L) Aminopyralid +5.0 g/L Florasulam  O |B | Herbisit Suspo-Emülsiyon (SE)

 

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU

Buğday,

Arpa

Yaz kavancıotu

 Tarla köpek papatyası

 Çoban çantası

 Yapışkanot

 Boynuzlu yoğurtotu

 Kendi gelen ayçiçeği

 Yabani çivit otu

 Kendi gelen mercimek

 Taşkesen otu

 Sarı taş yoncası

 Yabani hardal

Adonis aestivalis

Anthemis arvensis

Capsella bursa-pastoris

Galium aparine

Galium tricornutum

Helianthus annuus

Isatis tinctoria

Lens culinaris

Lithospermum arvense

Melilotus officinalis

Sinapis arvensis

75 ml / da

Kokarot

 Sarıot

 Gökbaş

 Pelemir

 Köygöçüren

 Uzun süpürge otu

 Ballıbaba

 Tarla düğün çiçeği

 Yabani Turp

 Küçük turp

 Gelincik

 Meryem dikeni

 Koca fiğ

 Yabani fiğ

 Doğu ballıbabası

Bifora radians

Boreava orientalis

Centaurea depressa

Cephalaria syriaca

Cirsium arvense

Descurainia sophia

Lamium amplexicaule

Ranunculus arvensis

Raphanus raphanistrum

Rapistrum rigosum

Papaver rhoeas

Silybum marianum

Vicia narboniensis

Vicia sativa

Wiedemannia orientalis

100 ml/ da

Doğru Uygulama Şekli

GRAFIMAX®  uygulamalarında en iyi etki, geniş yapraklı yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü (2 – 4 yaprak), hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır. İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir; yer aleti ile uygulandığında en iyi etki dekara 20-40 litre su kullanıldığı zaman alınır.

Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye  edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

Münavebe

GRAFIMAX® uygulanan tarlaya:

·  Uygulamadan en az 3 ay sonra (Aynı yıl sonbahar): sadece kışlık tahıllar, kışlık kanola, dar yapraklı yem bitkileri.

·  Uygulamadan en az 11 ay sonra (Bir sonraki ilkbahar):

­    Bütün dar yapraklı kültür bitkileri: yazlık tahıllar, mısır, sorgum, çeltik.

­    Geniş yapraklı kültür bitkilerinden: yazlık kanola ve lahana, karnıbahar, brokkoli, hardal gibi diğer lahanagiller, ayçiçeği, şekerpancarı, soğan, havuç, pamuk, şaşırtılmış (fide) marul.

·  Uygulamadan en az 15 ay sonra: kışlık tahıllar, kışlık kanola, dar yapraklı yem bitkileri, patates, lahanagiller, hardal.

·  Uygulamadan en az 23 ay sonra: Bakla, bezelye, börülce, fasulye, mercimek, nohut gibi baklagiller ve herhangi bir kısıtlama olmadan bütün kültür bitkileri ekilebilir.

Müteakip mahsulleri ekmeden önce toprağın mutlaka pullukla derin sürülmesi gerekir; duyarlı mahsuller için, güvenli görülen ekim aralıkları iklim koşulları ve  tarım uygulamalarına  bağlı olarak değişebilir. Münavebe bitkileri konusunda daha fazla bilgi için firma yetkililerini arayınız.

Direnç & Karışabilirlik Durumu

Direnç ile ilgili bilgi

GRAFIMAX® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O, B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için GRAFIMAX®’ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O, B  harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik durumu

Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda dar yapraklı yabancı ot ilacı, fungisit ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

Spray Programlama

Spray Programlama