DELEGATE® 250 WG

Etiket Bilgisi

Aktif madde Grup Formülasyon
%25 w/w Spinetoram 5 | İnsektisit  Suda Dağılabilen Granül (WG)

 

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri)
Elma içkurdu (Cydia pomonella)
40 g / 100 l su
(Nimf, ergin)
40 g/ 100 l su (Larva)
7 gün
7 gün
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 40 g/ 100 l su (Larva) 7 gün
Şeftali / Nektarin Çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis) 30 g/ 100 l su (Larva, ergin) 7 gün
Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
30 g/da (Larva)
30 g/da (Larva)
21 gün
Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)

Antepfıstığı dal güvesi

(Kermania pistaciella)

30 g/ 100 l su (Nimf, ergin)

35 g/100 l su

(Larva)

7gün
Kiraz

Kiraz sineği

(Rhagoletis cerasi)

20g/100 L su (ergin) 3 gün
Mısır

Mısır Koçankurdu

(Sesamia nonagrioides)

Mısır Kurdu

(Ostrinia nubilalis)

20g/da (Lavra)

20g/da (lavra)

14 gün
Bağ Salkım güvesi  (Lobesia botrana)
Bağ thripsleri (Rubiothrips vitis, Mycterothrips albidicorni,
Mycterothrips tschirkunae,Thrips tabaci)
30 g/ 100 l su (Nimf, ergin)
20 g/ 100 l su (Larva, yumurta)
30 g/ 100 l su (Larva, ergin)
7 gün
(üzüm ve asma yaprağı)

Doğru Uygulama Şekli

DELEGATE® 250WG’den, en iyi sonucu almak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır. Suyla hemen karıştığından her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. DELEGATE® 250WG mide ve temas etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan, uygulama sırasında bitkinin tüm yüzeyinin kaplanmasına özen gösterilmesi gereklidir; hedef dışı organizmalara zarar vermemek ve israfı engellemek için, zerreciklerin kültür bitkisinin dal ve yapraklarında birleşerek damla oluşturup akmayacak şekilde uygulama yapılmalıdır.

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15'ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üstüste 2 gün 15oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Bağ tripslerine karşı bağda ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararlının popülasyon yoğunluğu en az 2-3 thrips ergin veya larva/yaprakçık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bir uygulama yeterlidir.

Şeftali/nektarinde çiçek tripsine karşı 100 sürgünün en az %10'u zararlı ile bulaşıksa çiçeklerin %5'i açıldığında uygulama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Antepfıstığı dal güvesine karşı yapılacak mücadelede uygulamaya karar vermek için, Şubat ayından itibaren 10 ağaçtan 100 adet sn yıl sürgünü kontrol edilir. İlk ergin çıkışlarının görülmesinden bir hafta sonra başlamak üzere 15 gün ara ile 2 defa uygulama yapılmalıdır. Yumurtadan yeni çıkan larvaların, sürgün içindeki asıl beslenme yerlerine girmeden uygulama yapılması gerekir. Bu nedenle, ilaçlama zamanı dikkatlice saptanmalı ve 25-30 gün kadar süren yumurta açılma süreleri boyunca ağaçlar ilaçı bulundurulmalıdır. Yumurtaların açılma zamanı mevsimsel ve coğrafi şartlara göre değişmekle beraber, Nisan ayı ortalarından, Mayıs ayı sonuna kadar sürmektedir. Bu sürenin tamamını ilaçlı bulundurabilmek için Nisan ayı sonunda birinci ilaçlama, Mayıs ayı ortalarında da ikinci ilaçlama yapılması tavsiye edilir.

Mısır kurduna ve koçan kurduna karşı yapılan uygulama koruyucu olduğundan mücadele zamanı çok önemlidir. Temmuz ayından itibaren haftada en az üç kez kontrol edilmek suretiyle ilk yumurtaların tespitine çalışılmalıdır. Yapılan kontollerde ilk yumurtaların tespiti ile uygulamalara başlanmalı ve 15 gün ara ile 2-3 defa tekrarlanmalıdır. Uygulamanın bitki yüzeyine ve bilhassa gövdeyi iyi bir şekilde kaplamasına özen gösterilmelidir. Direnç yönetimiyle ilgili olarak mısırda aynı yerde 1 sezonda 2’den fazla uygulama yapılması önerilmez.

Pamukta yeşilkurt’a karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir. Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Kiraz sineğine karşı yapılacak mücadelede en doğru mücadele zamanının saptanması için sarı yapışkan görsel tuzaklar kullanılması önerilir; tuzaklar dekara en az 2-3 adet olacak şekilde, ağacın güneydoğu yönüne,  yerden 1.5 – 2 m yükseklikte meyveli bir dala ve zararlının göreceği şekilde asılır. Görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 7-10 gün içerisinde ilaçlama yapılması gerekir. Bahçede yer alan ağaçların tamamı ilaçlanır; kaplama yapılan uygulamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özellikle tepe dalların iyice kaplanmasına dikkat edilmelidir. Genellikle bir ilaçlama yeterli olsa da, tuzaklarda sinek yakalanmaya devam ediyorsa, ikinci ilaçlama yapılabilir.

Direnç & Karışabilirlik Durumu

Direnç ile ilgili bilgi

DELEGATE® 250WG, etki mekanizması Grup 5 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, hedef organizma türlerinde direnç gelişimini teşvik edebilmektedir. Bu nedenle, oluşabilecek direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonu içerisinde, DELEGATE® 250WG’nin önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğinde farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 5 harici) ürünlerin kullanılmasına özen gösteriniz. 

Karışabilirlik durumu

DELEGATE® 250WG’yi, kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleriyle karıştırmayınız. Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırmadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.

DELEGATE® 250WG, entegre mücadele programlarına (IPM) uygun olduğundan, faydalı böceklere zehirli  bitki koruma ürünleriyle karıştırılması durumunda bu özelliğini kaybedebilir.

Spray Programlama

Spray Programlama

 

Spray Programlama

 

Spray Programlama

 

Spray Programlama