BREAKER® 240 SC

Etiket Bilgisi

Aktif madde Grup Formülasyon
240 g/l sulfoxaflor (Isoclast™ active) 4C | İnsektisit Süspansiyon Konsantre (SC)

 

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ SON UYGULAMA VE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

Domates

(sera)

Sera Beyaz Sineği

       (Trialeurodes vaporariorum)

30 ml/100 L su

(larva-pupa)

7 gün

Biber

(sera)

Sera Beyaz Sineği

        (Trialeurodes vaporariorum)

30 ml/100 L su

(larva-pupa)

1 gün

Hıyar

(sera)

     Sera Beyaz Sineği

        (Trialeurodes vaporariorum)

30 ml/100 L su

(larva-pupa)

1 gün
Marul

Şeftali yaprakbiti


(Myzus persicae)

Marul yaprakbiti (Nasanovia ribisnigri)

15 ml/da

(nimf - ergin)

3 gün

Patlıcan

(Tarla)

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

15 ml/da

(nimf - ergin)

3 gün
Elma

Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

 

 

10 ml/100 L su

(nimf – ergin)

 

14 gün
Armut

San Jose kabuklubiti

(Quadraspidiotus perniciosus)

20 ml/100 L su

(larva)

14 gün
Ayva

Elma yeşil yaprakbiti

 (Aphis pomi)

10 ml/100 L su

(nimf – ergin)

14 gün
Şeftali/ Nektarin Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)
Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)


20 ml/100 L su


(larva)
10 ml/100 L su

(nimf – ergin)

14 gün
Kiraz Kiraz siyah yaprakbiti (Myzus cerasi)

10 ml/100 L su

(nimf – ergin)

14 gün
Turunçgil* Turunçgil unlubiti (Planococcus citri )
Turunçgil kırmızı kabuklubiti (Aonidiella aurantii)

20 ml/100 L su

(nimf – ergin)

7 gün
Bağ** Turunçgil unlubiti (Planococcus citri)

20 ml/100 L su

(nimf – ergin)

10 gün

*Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak olan bağ alanlarında kullanılmaz.

Doğru Uygulama Şekli

BREAKER® 240SC’den, en iyi sonucu almak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır. Su ile rahatlıkla karıştığından her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Sokucu-emici böceklere karşı yapılan uygulamalarda bitkinin tüm yeşil aksamını tam kaplayacak şekilde, homojen ve damlacıkların birleşip akmasına meydan vermeyecek şekilde uygulanmasına özen gösterilmelidir.

Sera domates ve biberinde beyazsineğe karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Serada yetiştirilen hıyar bitkisinde beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünde girilir; Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Marulda şeftali ve marul yaprakbiti’ne karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek, 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadele yapılmalıdır.

Patlıcanda şeftali yaprak biti mücadelesinde tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek her 3-5 adımda, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak koparılan en az 20 – 40 adet yaprakta, lupla yapılan sayımlar sonucunda 1 yaprağa düşen zararlı sayısı 10 – 20 adet saptandığında uygulamaya geçilir. Bununla birlikte parazitoid ve predatörler gözlenerek uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Elma, armut ve ayvada yeşil yaprakbiti’ne karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma ve armutta San Jose kabuklu biti mücadelesinde, uygulamalar birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır, ilk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır.

Şeftali-nektarin dut kabuklubiti’ne karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine denk gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Şeftali-nektarin şeftali yaprakbiti’ne karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun ¾’ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır. Kirazda Kiraz siyah yaprakbitine karşı Mart – ekim ayları arasında bir ağaçta 7 adet bulaşık dal bulunduğunda uygulama yapılır.

Kirazda Kiraz siyah yaprakbitine karşı Mart – ekim ayları arasında bir ağaçta 7 adet bulaşık dal bulunduğunda uygulama yapılır. 

Turunçgilde Turunçgil unlubiti’ne karşı meyveler fındık (greyfurtta ceviz büyüklüğünde) iriliğine geldiği zaman 100 meyve kontrol edilir. Kontrol edilen meyvelerin en az 15 adedi bulaşık ise uygulamaya karar verilir.

Turunçgilde Turunçgil kırmızı kabuklubiti ’ne karşı yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf sayısı citrina için 20’den, aurantii için 0.5’den fazla ise uygulama yapılır. Bunu belirlemek için bahçeyi temsil edecek şekilde 20 ağaçtan 5’er yaprak olmak üzere toplam 100 yaprak toplanır. Yaprakların alt ve üst yüzündeki canlı ergin ve nimfler sayılarak yaprak adedine bölünür. Meyveler fındık iriliğine geldiğinde her ağaçtan toplam 250 meyve kontrol edilir. Bir tane bile kabuklubit görülen meyve bulaşık kabul edilir. Meyve bulaşıklığı oranı %15 ise uygulamaya karar verilir. Feromon tuzaklar ile popülasyon yoğunluğu belirlenecekse; 100 ağaca 1 adet gelecek şekilde yerden 1,5-2 m yüksekliğe ve ağacın iç tarafına mart sonu-nisan başında tuzaklar asılır.

Bağda Turunçgil unlubiti’ne karşı mücadele iki devrede yapılır. Birinci devre, asmanın gövde ve kabuklarında ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubitin yeşil aksama doğru yürümeue başladığı dönemde korukların yaklaşık olarak nohut büyüklüğünde olduğu dönemdir. İkinci devre, unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelere tatlı su yürüdüğü dönemdir. Birinci devrede bulaşıklık çok seyrek olarak bir kaç asmada bulunmuşsa sadece ikinci devrede ilaçlama yapılmalıdır. Birinci devrede unlubit asmaların çoğunda saptanmışsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde, her iki dönemde de ilaçlama yapılması gerekir.

Direnç & Karışabilirlik Durumu

Direnç ile ilgili bilgi

BREAKER® 240SC etki mekanizması Grup 4C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, hedef organizma türlerinde direnç gelişimini teşvik edebilmektedir. Bu nedenle, oluşabilecek direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonu içerisinde, BREAKER 240 SC’nin önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğinde farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4C harici) ürünlerin kullanılmasına özen gösteriniz

Karışabilirlik durumu

BREAKER® 240SC, kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce çiftçinin kendi imkân ve sorumluluğunda bir ön karışım denmesinin yapılması önerilir.

Spray Programlama

Spray Program

 

Spray Program