BAXIGA® 32.5 OD

Herbisit

Darıcan, Çeltiksi darıcan, Üç köşeli sandalye sazı ve Kız otu türlerinin mücadelesinde yüksek başarı sunan Baxiga® 20 g/I penoxsulam ve 12.5 g/I Rinskor (florpyrauxifen-benzyl) aktif maddelerini içerir. Içeriğindeki Rinskor® molekülü ile direnç yönetimi için ideal bir yabancı ot ilacıdır.

Bize Ulaşın

Teknik Bilgiler

Aktif madde

20 g/l penoxsulam + 12.5 g/l florpyrauxifen-benzyl (Rinksor® active)

Grup

B | O | Herbisit

Formülasyon

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Ambalaj

2 litre

Kullanıldığı bitki ve hastalıklar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ SON UYGULAMA VE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ÇELTİK Darıcan (Echinochloa
crus-galli)
200 ml/da (Darıcan türlerinin 2-4 yapraklı dönemi) 60 gün
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
Üç köşeli sandalye sazı (Scirpus mucronatus)
Kız otu (Cyperus difformis)

Kullanma şekli

BAXIGA® 32.5 OD, çeltik tarımında başta darıcan türleri olmak üzere dar ve geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde kullanılır. BAXIGA® 32.5 OD, darıcan türlerinin 2-4 yapraklı döneminde uygulanır; çeltik bitkisi minimum 2 yapraklı dönemde olmalıdır.

 

Suyu boşaltılmış, tavalara püskürtülerek uygulanır; darıcan türlerinin yaprak yüzeylerinin minimum % 75 – 80’i uygulamaya maruz kalmalıdır. Karışımın tavanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamının kaplanmasına özen gösterilmelidir; bu amaçla 20 ila 40 l/da su kullanılması tavsiye edilir.

 

BAXIGA® 32.5 OD yabancı otların üzerinde kuruduktan sonra, 1 en geç 3 gün içerisinde tavalara su verilir. Su seviyesi mümkün olduğunca yüksek tutulup, yabancı otların su altında kalması sağlanmalıdır.

 

Çeltik tarımında yabancı ot kontrolünde arazi tesviyesi ve uygulama sonrasında çeltik tavalarında tutulan suyun seviyesi çok önemlidir. Bu nedenle, tesviyenin uygun zamanda ve düzgün yapılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Münavebe

  • Uygulamayı takip eden 3 ay içerisinde BAXIGA® 32.5 OD kullanılan tarlanın bozulması durumunda, tarlayı 15-20 cm. derinlikte sürdükten sonra çeltik ekilebilir.

  • Uygulamayı takip eden sonbahar ve ilkbaharda tüm bitkiler ekilebilir.

Direnç ile ilgili bilgi

BAXIGA®  32.5 OD, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B ve O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için BAXIGA® 32.5 OD’nin aynı üretim sezonu içerisinde, önerilen  toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B ve O harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik durumu

Başka bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapılması tavsiye edilmez.

Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir. Organosilikonlu surfaktantlar ve malathion içerikli insektisitlerle tank karışımı yaparak kullanmayınız. BAXIGA® 32.5 OD uygulanmış sahada, eğer malathion içerikli insektisit uygulanacaksa, en az 7 gün geçtikten sonra uygulama yapılabilir. Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.

Bitki koruma ürünlerini güvenli güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114

Uyarı: Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.