AGIXA® 172 NeoEC 

Herbisit

Yabancı ot mücadelesinde yüksek başarı sağlayan Agixa® , çeltik üreticisine Darıcan kontrolünde tam hakimiyet sunar. Içeriğindeki Rinskor® molekülü ve benzersiz gücü sayesinde direnç yönetiminde etkili performans gösteren Agixa® yabancı ot kontrolü için ideal olan geniş etki alanlı bir yabancı ot ilacıdır.

Bize Ulaşın

Teknik Bilgiler

Aktif madde

160 g/l cyhalofop-butyl + 12 g/l florpyrauxifen-benzyl

Grup

A | O | Herbisit

Formülasyon

Emülsiye Olabilen Konsantre (EC)

Ambalaj

2 litre

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI DOZ SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ÇELTİK

Darıcan (Echninochloa crus-galli)

Çeltik darıcan (Echinochloa oryzoides)

Kız otu (Cyperus difformis)

Kurbağa kaşığı (Alisma plantago-aquatica)

200 ml/da
(Darıcan türlerinin 2-4 yapraklı dönemi)
60 gün

Baraj otu

(Diplachne fusca)

250 ml/da

Kullanma şekli

AGIXA® 172 NeoEC, çeltik tarımında darıcan’ın kontrolünde kullanılır. AGIXA® 172 NeoEC, darıcan türlerinin 2-4 yapraklı döneminde uygulanır; çeltik bitkisi minimum 2 yapraklı dönemde olmalıdır.

 

Suyu boşaltılmış tavalara püskürtülerek uygulanır; darıcan türlerinin yaprak yüzeylerinin minimum % 75 – 80’i uygulamaya maruz kalmalıdır.  Karışımın tavanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamının kaplanmasına özen gösterilmelidir; bu amaçla 20 ila 40 l/da su kullanılması tavsiye edilir.

 

AGIXA® 172 NeoEC yabancı otların üzerinde kuruduktan sonra, 1 en geç 3 gün içerisinde tavalara su verilir; su seviyesi mümkün olduğunca yüksek tutulup, yabancı otların su altında kalması sağlanmalıdır.

 

Çeltik tarımında yabancı ot kontrolünde arazi tesviyesi ve uygulama sonrasında çeltik tavalarında tutulan suyun seviyesi çok önemlidir. Tavaların zamanında doldurulmamasından kaynaklı tekrar yabancı ot çıkışları olabilir. Bu nedenle, tesviyenin uygun zamanda ve düzgün yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Aşırı soğuk, aşırı sıcak, kuraklık, dolu zararı, önceki herbisit uygulamaları, yüksek tuzlu topraklar gibi kültür bitkisinin sağlığını, ve yabancı otlar ile mücadelenin başarısını etkileyen çevresel stres koşullarının bulunduğu ortamlarda uygulama yapılmamalı,  stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

Münavebe

  • AGIXA® 172 NeoEC kullanılan tarlanın bozulması durumunda, uygulamayı takip eden 3 ay içerisinde tarlayı 15-20 cm. derinlikte sürdükten sonra çeltik ekilebilir.

  • Uygulamayı takip eden sonbahar ve ilkbaharda tüm bitkiler ekilebilir.

Direnç ile ilgili bilgi

AGIXA® 172 NeoEC, etki mekanizması Grup A ve O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik edebilmektedir. Bu nedenle, oluşabilecek direnç gelişimini geciktirmek için AGIXA® 172 NeoEC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğinde farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A ve O harici) ürünlerin kullanılmasına özen gösteriniz. 

 

AGIXA® 172 NeoEC ‘yi bir sezonda aynı yerde 1 (bir) defadan fazla uygulamayınız.

Karışabilirlik durumu

Başka bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapılması tavsiye edilmez. 

Malathion içerikli insektisitlerle tank karışımı yaparak kullanmayınız. AGIXA® 172 NeoEC uygulanmış sahada, eğer malathion içerikli insektisit uygulanacaksa, uygulama öncesinde en az 7 gün bekleyiniz. Organosilikonlu surfaktantlar ile tank karışımı yapmayınız.

Bitki koruma ürünlerini güvenli güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114

Uyarı: Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.