Küresel Gıda Güvenlik İndexi

Meyve kasalarının arasında oturan adam

Gıda güvenliğinin durumunu ölçme

Economist Impact tarafından oluşturulup Corteva Agriscience tarafından desteklenen Küresel Gıda Güvenliği Endeksi (GFSI), 113 ülkedeki gıda alım gücü, ulaşılabilirliği, kalitesi ve güvenliğiyle birlikte doğal kaynakları ve esnekliği göz önünde bulundurur. Corteva, gelecek nesiller için gıda güvenliğinin sağlandığı bir dünyanın hayalini kuruyor. İşte bu yüzden Corteva, GFSI'yı gururla desteklemektedir. Sürekli inovasyon ve iş birliği yoluyla çiftliklerin ve üreticiliğin geleceğini güvence altına alma konusunda kararlıyız.

Küresel Gıda Güvenliği Endeksi hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz


EIU Logo

Tarım, gıda güvenliğinin temelini oluşturur.

İnsan ve çevre sağlığı ile ekonomik sağlığı artırmak için gıda sistemi genelinde iş birliği yapan Corteva Agriscience, gıdalarımızın kaynağını koruyup muhafaza ediyor ve tarım topluluklarımızın gelişmesine yardımcı oluyor. 2021 GFSI raporu, odaklanılması gereken dört alan göstermektedir: tarımda esneklik, gıda sistemleri bütünlüğü, akıllı teknoloji inovasyonu ve üreticileri güçlendirme.

Tarımda Esneklik

Tarımda Esneklik

2021 Endeksi, iklim değişikliğinin ve azalan doğal kaynakların gelecek nesillerin refahı için tehdit oluşturduğunu göstermiştir. Corteva'nın sürdürülebilirliğe yönelik uzun vadeli taahhüdü sayesinde üreticiler, gıda sistemimizin ve küresel nüfusun taleplerini üretmek için ihtiyaç duydukları çözümlerle donatılabilecektir.

Akıllı Tarım

Akıllı Tarım

2021 Endeksi, üreticilerin güncel bilgilere ve pazarlara bağlanmasının önemini vurgulamaktadır. Corteva'nın tarım araçları, ürünleri ve hizmetleri, üreticileri pazardaki önemli gelişmelerden haberdar olabilmelerine ve çiftliklerini daha iyi yönetebilmelerine yardımcı olacak verilerle güçlendirmektedir.

Üreticileri Güçlendirme

Üreticileri Güçlendirme

2021 GFSI raporu, üreticilerin geçim kaynaklarına yönelik olarak hiç olmadığı kadar çok tehditle karşı karşıya olduklarını göstermektedir. Corteva, bir yandan kaynakları ve araziyi korurken, diğer yandan da üreticilerin geçim kaynakları ile operasyonlarını iyileştirmelerini sağlamakta kararlıdır.

Gıda Sistemlerinin Bütünlüğü

Gıda Sistemlerinin Bütünlüğü

2021 Endeksi, yeni teknolojilerin yanı sıra daha bağlantılı ve daha hızlı yanıt veren tedarik zincirlerinin çiftlikleri nasıl destekleyebileceğini ve gıda güvenliğini nasıl iyileştirebileceğini ortaya koymuştur. Corteva, besleyici gıda tedarikinin güvenilirliğini sağlamaya yardımcı olmak için tedarik zinciri iş ortaklarıyla ve üreticilerle iş birliği yapmaktadır.

Green Field

"GFSI, gıda güvensizliğini etkileyen altta yatan unsurları belirlemek için açlık sorununun da ötesine bakıyor ve dünyanın dört bir yanındaki üreticilerin bu zorluğu aşmada hayati bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Tim Glenn, Başkan Yardımcısı, Üst Düzey Ticari Faaliyetler Yöneticisi, Corteva Agriscience.