RELDAN® 22E

İnsektisit

RELDAN® 22E, organik fosforlu bir bileşim olup kavun, karpuz, bağ ve depolanan bitkilerde zarar yapan çeşitli haşerelere karşı tavsiye edilen geniş spektrumlu bir ilaçtır.Teknik Bilgiler

  • Aktif Madde

    227 g/l Chlorpyrifos-methyl

  • Formülasyonlar

    Emülsiye olabilen konsantre (EC)

  • Grup

    1B | İnsektisit

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (PHI)
Karpuz Yaprakbitleri (Aphids spp.) 375 ml/da 7 gün
Kavun Yaprakbitleri (Aphids spp.) 375 ml/da 7 gün
Biber Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) 375 ml/da      7 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 300 ml/da    5 gün
Domates    Şeftali yaprakbiti    (Myzus persicae) 375 ml/da    7 gün   
Bağ* Salkım güvesi (Lobesia botrana) 200 ml / 100 L su 7 gün
Lahana Lahana kelebeği (Pierris brassicae) 150 ml / 100 L su 7 gün
Boş Ambar İlaçlaması Buğday biti (Sitophilus granarius) 425 ml / 100 m2 7 gün
Kırma biti (Tribolium confusum)
Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica)
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 300 ml / 100 L su 21 gün
Şeftali/ Nektarin Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 300 ml/100 L su 14 gün
Şekerpancarı Bozkurt (Agrotis spp.) 325 ml/da 56 gün
   
Kuru Meyve Zararlıları   
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella) 425 ml / 100 m2 7 gün
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)
Tütün güvesi (Ephestia elutella)
Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella)
İç fındık güvesi (Paralipsa gularis)
Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.)
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis)
Kuru meyve akarı (Carpoglyphus lactis)
Buğday Ekin güvesi (Scythris temperatella) 200 ml/da (larva) 56 gün
Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) 375 ml/da (ergin)
Ekin kamburböceği (Zabrus spp.) 400 ml/da (ergin)

Kullanma şekli

RELDAN® 22E, organik fosforlu bir bileşim olup kavun, karpuz, bağ ve depolanan bitkilerde zarar yapan çeşitli haşerelere karşı tavsiye edilen geniş spektrumlu bir ilaçtır. RELDAN® 22E haşerelere mide, temas ve buhar yolu ile etki eder. RELDAN® 22E bağlarda ve diğer yenilen bitkilerde gayet emniyetli olarak kullanılır.

Emülsiyon konsantre bir ilaç olan RELDAN® 22E suyla kolayca karıştığından, her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. En iyi sonuca ulaşmak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır.

Karpuz, Kavun ve Domateste Yaprakbitleri ile mücadele için Nisan ayından itibaren köşegenler doğrultusunda tarlaya girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

Biberde Çiçek tripsi mücadelesinde, küçük yapraklı bitkilerde bir dekardan tesadüfen 5 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler altında trips ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek beyaz bir kâğıda silkelenerek düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadeleye başlanır.

Biberde Yeşilkurt mücadelesi için 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır.100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuşsa derhal ilaçlamaya başlanır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. Dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Lahana ’da Lahana kelebeği mücadelesi için kelebek uçuşlarının görülmesinden sonra bitkiler kontrol edilir, %10 bulaşma varsa bitkilerin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır.

Elma içkurdu mücadelesinde uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Döllere ait ilk uygulama zamanını sağlıklı bir şekilde saptamada ilk larva çıkışlarının belirlenmesi çok önemlidir. Birinci döle karşı iki, ikinci döle karşı bir olmak üzere üç uygulama yapılır.

Buğdayda Ekin güvesi mücadelesi için en uygun dönem hububat yaprakları içinde beslenmekte olan larva boyunun 2-6 mm olduğu zamandır. Çeşitli nedenlerle ilaçlı mücadele gecikmiş ise larva boyları 7-10 mm olduğunda geç devre uygulaması yapılmalıdır. Bulaşma oranı %20 den fazla olan tarlalar uygulama programına alınır.

Hububat hortumlu böceğine karşı kimyasal mücadele zamanına karar vermek için erginlerin topraktan ilk çıkışı ve hububat fenolojisi takip edilmelidir. Topraktan kademeli olarak çıkan zararlıya karşı çıkıştan 10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) uygulamaya başlanmalıdır.

Ekin kamburböceği mücadelesinde uygulamaya erken ilkbaharda hububat tarlalarında m2’de ortalama 3 ve daha fazla sayıda larva; veya 15 ve daha fazla sayıda yenik bitki bulunması durumunda karar verilir. Uygulamalar kapama veya nokta şeklinde yüzey uygulaması olarak yapılmalıdır. Birinci döle karşı iki, ikinci döle karşı bir olmak üzere üç uygulama yapılır.

Şekerpancarında Bozkurt mücadelesine karar verirken, tarlaya köşegenler yönünden girilerek bitki dipleri kontrol edilerek zararlının larvası aranır. Metrekarede (m2) 2-3 larva tespit edildiğinde yeşil akşam uygulaması yapılır. İlaçlamaların akşamüzeri serinlikte yapılması tercih edilmelidir.

Şeftali/Nektarinde Şeftali güvesi mücadelesinde uygulama, eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı haftalık 20 adet/tuzak ve ağaç başına 5 adet veya daha fazla bulaşık sürgün görüldüğünde ve meyvelerde ilk larva zararı görülür görülmez uygulama yapılmalıdır.

Direnç ile ilgili bilgi

RELDAN® 22E, sahip olduğu etki mekanizması nedeniyle 1B Grubu bir insektisit olarak sınıflandırılmıştır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, hedef organizma türlerinde direnç gelişimini teşvik edebilmektedir. Bu nedenle, oluşabilecek direnç gelişimini geciktirmek için RELDAN® 22E’yi aynı üretim sezonu içerisinde iki (2)’den fazla kullanmayınız. Daha fazla uygulamanın gerekli olduğu durumlarda farklı etki mekanizmasına sahip ürünlerle dönüşümlü olarak kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik durumu

RELDAN® 22E, kuvvetli alkali karakterdekiler hariç, bilinen birçok insektisit, fungisit ve akarisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.

RELDAN® 22E ile yapılacak karışımları uygulamadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım testi ve küçük bir alanda deneme yapması önerilir.

Kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlarla karıştırmayınız.


Bu ürün  Dow Agrosciences A.Ş. adına ruhsatlıdır. Dow Agrosciences ve Dupont bitki koruma bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.