KERB® 50W 

Herbisit

Kerb® 50W şekerpancarı ve yoncada küsküt otu ile mücadelede kullanılır.

Bize Ulaşın

Teknik Bilgiler

Aktif madde

%50 w/w propyzamide

Grup

K1 | Herbisit

Formülasyon

Islanabilir Toz (WP)

Ambalaj

1 Kilogram

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU
Yonca Küsküt (Cuscuta campestris) (Cuscuta approximate) 300 g/da
Yoncalar biçildikten sonra
Şekerpancarı Küsküt (Cuscuta campestris) (Cuscuta approximate) 300-400 g/da
Küskütler çimlendikten sonra, pancara sarılmadan önce; şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken

Kullanma şekli

KERB® 50W ıslanabilir toz formülasyonunda bir herbisittir. KERB® 50W’den en iyi sonuca ulaşmak için tavsiye dozunda dekara 60-80 lt. su kullanılarak atılmalıdır. 

Yoncada küsküt mücadelesinde KERB® 50W, iki ayrı zamanda uygulanabilir:

 

1. Geç kış uygulaması : Yoncanın filizlenmeye başladığı ve yeşil aksamın henüz, püskürtülen bitki koruma ürününün toprak yüzeyine eşit dağılımını önleyecek kadar gelişmediği dönemde yapılan uygulamadır. Bu uygulama ile hemen hemen Temmuz ortalarına kadar küsküt filizlenmesini önlemek mümkündür.

 

2. İlk hasattan hemen sonra: Ot hasadından hemen sonra yapılacak uygulama ile Ağustos ortalarına kadar küsküt filizlenmesi önlenmiş olur.

 

Geç kış uygulamasında dekara 40 lt. su hasattan hemen sonra ise dekara en az 60lt su ile atılması tavsiye edilir.

 

Bitki koruma ürününün uygulamasını takip eden süreçte eğer yağmur yağışı yoksa ev/veya özellikle kurak geçen bir sezonun ardından kullanılacaksa, KERB® 50W’den daha iyi bir etki almak için, karışımın kurumasının ardından toprağı hafif bir şekilde (5-10 mm) yağmurlama sulama ile ıslatınız.

Direnç ile ilgili bilgi

KERB® 50W, etki mekanizması Grup K1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik edebilmektedir. Bu nedenle, oluşabilecek direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonu içerisinde, KERB® 50W’nin önerilen uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğinde farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1 harici) ürünlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik durumu

Başka bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapılması tavsiye edilmez.

Bitki koruma ürünlerini güvenli güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114

Uyarı: Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.