CITADEL®

Herbisit

Citadel® çeltik sahalarında dar ve geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için kullanılan bir çeltik herbisitidir.

Bize Ulaşın

Teknik Bilgiler

Aktif madde

200 g/l cyhalofop-butyl

Grup

A | Herbisit

Formülasyon

Emülsiye Olabilen Konsantre (EC)

Ambalaj

1 litre

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
ÇELTİK Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Baraj otu (Diplachne fusca)
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
Tüylü çayırgüzeli (Eragrostis pilosa)
Su ayrığı (Paspalum paspalodes)
150 ml/da
(Yabancı otların
2-4 yapraklı döneminde
kullanılır)

Kullanma şekli

CLINCHER® DUO çeltik ekiliş alanlarında sorun olan yabancı otlara karşı çıkış sonrası, herbisitlere uygun uygulama alet ve ekipmanı ile püskürtülerek suyu boşaltılmış (çipil) tavalara uygulanır. Karışımın tarlanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve arazinin tamamı kaplamasına özen gösterilmelidir; bu amaçla 20-40 l/da su kullanılması tavsiye edilir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir.

 

Uygulamayı takiben, karışım yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat içinde tavalar en az 10 cm yüksekliğe kadar su ile doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

Direnç ile ilgili bilgi

CLINCHER® DUO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CLINCHER® DUO’nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

Karışabilirlik durumu

Başka bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapılması tavsiye edilmez

Teknik Bilgiler

Aktif madde

100 g/l cyhalofop-butyl + 13.3 g/l penoxsulam 

Grup

A | B | Herbisit

Formülasyon

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Ambalaj

5 litre

 

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
ÇELTİK Güvercinayağı (Ammania baccifera)
Deniz sandalye sazı (Bolboschoenus maritimus)
Kız otu (Cyperus difformis)
Esmer venüs otu (Cyperus fuscus)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Baraj otu (Diplachne fusca)
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
Tüylü çayırgüzeli (Eragrostis pilosa)
Dip otu (Lindernia pyxidaria)
Su ayrığı (Paspalum paspalodes)
Boğumlu çobandeğneği (Polygonum lapathifolium)
250 ml/da
(Yabancı otların 2-4
yapraklı döneminde)

Kullanma şekli

CITADEL®, çeltik tarımında başta darıcan türleri olmak üzere dar ve geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde kullanılır. CITADEL®, darıcan türlerinin 2-4 yapraklı döneminde uygulanır. 

 

Suyu boşaltılmış, en fazla 1-2 cm derinliğinde su olan çipil halindeki tavalara püskürtülerek uygulanır. Karışımın tavanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamının kaplanmasına özen gösterilmelidir; bu amaçla 20 ila 40 l/da su kullanılması tavsiye edilir. 

 

Bitki koruma ürünü yabancı otların üzerinde kuruduktan 4-5 saat sonra tavalara su verilebilir. Tavalara su verme işlemi en geç 2 gün içinde yapılmalıdır. Su seviyesi mümkün olduğunca yüksek tutulup, yabancı otların su altında kalması sağlanmalıdır.

Direnç ile ilgili bilgi

CITADEL® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A ve B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CITADEL®’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A ve B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik durumu

Başka bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapılması tavsiye edilmez.

Bitki koruma ürünlerini güvenli güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114

Uyarı: Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.